Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto D4f Uživatelská příručka -

 • Historie ponorů

Historie ponorů

Product Name udržuje v paměti podrobný záznamník a historii potápění.

Logbook obsahuje sofistikované profily ponoru pro každý zaznamenaný ponor. Časový interval mezi jednotlivými položkami v logbooku je nastavitelný (viz Záznamový interval).

Historie ponorů je souhrnem všech zaznamenaných ponorů.

Pro přístup k historii ponorů:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí MEM (MEM).
 2. Mezi History (Historie ponorů) a Logbook (Logbook) přepínejte tlačítky DOWN nebo UP.
 3. Během prohlížení historie nebo logbooku se můžete stisknutím tlačítka MODE vrátit zpět a zvolit to druhé. Druhým stisknutím tlačítka MODE prohlížení ukončíte.

Historie

Během prohlížení historie ponorů můžete přepínat mezi Scuba History (Historie scuba ponorů) a Free Dive History (Historie Freedive ponorů) tlačítky DOWN a UP.

Historie scuba ponorů poskytuje následující údaje:

 • Počet hodin potápění (v případě, že délka alespoň jednoho ponoru překročila 10 minut)
 • Celkový počet ponorů
 • Maximální dosažená hloubka

Paměť historie scuba ponorů může pojmout maximálně 999 ponorů a 999 hodin potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Historie Freedive ponorů poskytuje následující údaje:

 • nejhlubší a nejdelší ponor ze všech Freedive ponorů
 • celkový čas strávený pod hladinou v hodinách a minutách
 • celkový počet ponorů

Paměť historie Freedive ponorů může zaznamenat maximálně 999 ponorů a 99:59 hodin potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Logbook

Pro přístup k logbooku:

 1. Stiskněte třikrát tlačítko MODE, dokud nepřejdete do režimu MEM.
 2. Stisknutím tlačítka UP zvolte položku Logbook (Logbook).
 3. Pomocí tlačítek DOWN nebo UP přejděte na záznam, který si přejete prohlédnout, a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Tlačítkem SELECT procházejte jednotlivými stránkami.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý záznam obsahuje tři stránky:

 1. Shrnutí
 2. maximální dosažená hloubka
 3. datum ponoru
 4. typ ponoru (znázorněný počátečním písmenem anglického názvu režimu ponoru, tj. F (F) pro režim Free (Volné potápění) a G (G) pro režim Gauge (Gauge) v případě, že délka ponoru překročí 10 minut)
 5. čas zahájení ponoru
 6. pořadové číslo ponoru – od nejstaršího po nejnovější
 7. celkový čas potápění (v minutách)
 8. Povrchový interval
 9. maximální dosažená hloubka
 10. čas na hladině po předchozím ponoru
 11. průměrná hloubka
 12. Profil ponoru
 13. Graf profilu ponoru
 14. teplota vody
 15. hloubkový/časový profil ponoru

Stiskněte tlačítko UP pro přepínání jednotlivých kroků profilu ponoru. Podržte tlačítko UP pro automatické procházení.

Graf profilu ponoru zobrazuje po bodech informace o ponoru.

Mezi nejstarším a nejnovějším záznamem je zobrazena hláška End of Logs (Konec záznamů).

Kapacita logbooku se odvíjí od nastaveného intervalu záznamu. Ve výchozím nastavení (2 vteřiny) je kapacita asi 3,5 hodiny.

Po zaplnění paměti jsou nejstarší záznamy ponorů přepisovány novými.

Obsah paměti zůstane zachován i po výměně baterie (za předpokladu, že bude baterie vyměněna dle příslušných instrukcí).

Číslování ponorů

Několik opakovaných ponorů během jednoho dne se považuje za jednu sérii opakovaných ponorů.

V každé sérii jsou ponorům přiřazovány unikátní čísla. První ponor v sérii bude označen jako DIVE 1 (Ponor 1), druhý DIVE 2 (Ponor 2) a podobně.

Table of Content