Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto D4f Uživatelská příručka -

 • Módy potápění

Módy potápění

Product Name obsahuje následující režimy potápění:

 • Free (Volné potápění): pro volné potápění
 • Off(Vypnuto): pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto režimu nebude automaticky přepínat do režimu ponoru a režim plánování ponoru bude skrytý.

Ve výchozím nastavení se po přechodu do režimu potápění aktivuje režim Free (Volné potápění). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

TIP:

Mód potápění lze v případě potřeby vypnout.

Pro změnu módů potápění:

 1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT přejdete do módu Dive Mode (Mód potápění).
 3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek UP a DOWN, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý mód potápění obsahuje specifická nastavení, které je zapotřebí před použitím režimu provést.

Pro změnu specifických nastavení módu dive:

 1. V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítky DOWN a UP procházejte jednotlivými nastaveními.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Režim volného potápění

V režimu Free (Volné potápění) lze přístroj Product Name použít jako pomůcku pro freediving. Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a vteřinách.

Měření volného ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupání nad 0,9 m (3 stopy).

Režim Free (Volné potápění) umožňuje následující nastavení:

Upozornění na hloubku

Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik. Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí.

Pro nastavení upozornění na hloubku:

 1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Depth Notify (Upozornění na hloubku).
 3. Pomocí tlačítek DOWN a UP procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte požadované stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 5. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 6. Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka MODE.

Odpočítávání času na hladině

Během freedivingu lze odpočítávání času na hladině použít jako pomůcku při přípravě na další ponor. Product Name spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 1,2 metru (4 stopy).

Postup nastavení odpočítávání času na hladině:

 1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Pomocí tlačítka UP přejděte na položku Surf. Time Notify (Upozornění na dobu na hladině).
 3. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro zapnutí odpočítávání a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 4. Nastavte požadovanou délku odpočítávání pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content