Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto D4f Uživatelská příručka -

Nastavení

Abyste ze svého počítače Product Name získali maximum, věnujte dostatek času čtení této uživatelské příručky a seznámení se s jednotlivými módy a funkcemi. Před ponorem se důkladně ujistěte, že nastavení počítače zaručeně odpovídá vašim osobním požadavkům a okolním podmínkám.

Na začátek:

  1. Probuďte přístroj stisknutím a podržením libovolného tlačítka do doby, než se displej rozsvítí.
  2. Otevřete nabídku General Settings (Obecná nastavení) podržením tlačítka DOWN.
  3. Nastavte čas. Viz Čas.
  4. Nastavte datum. Viz Datum.
  5. Nastavte jednotky. Viz Jednotky.
  6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Výchozím režimem potápění je Free (Volné potápění). Další informace o módech ponoru najdete v kapitole Módy potápění.

Table of Content