Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Nabíjení baterie

Nabíjejte Suunto D5 pomocí dodaného USB kabelu. K nabíjení použijte jako zdroj USB port se stejnosměrným napájecím napětím 5 V a proudem 0,5 A. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití.

Battery empty charging

POZNÁMKA:

Když je potápěčský počítač Suunto D5 připojen USB kabelem k počítači, nemůžete používat žádná tlačítka. Při nabíjení ze síťové zásuvky nebo v případě, že počítač přejde do režimu spánku, budou tlačítka opět fungovat.

VAROVÁNÍ:

Dobíjejte zařízení pouze pomocí adaptérů USB splňujících požadavky normy IEC 60950-1 pro omezené napájení. Adaptéry, které požadavky tohoto standardu nesplňují, představují riziko požáru, poranění a poškození zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE USB kabel, pokud je potápěčský počítač Suunto D5 vlhký. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i přístroje suché.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Je možné, že bude baterii zapotřebí během životnosti přístroje vyměnit. Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Table of Content