Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Jak aktivovat měření spotřeby plynové směsi

Když provedete uživatelské nastavení svého potápěčského počítače Suunto D5 v softwaru DM5, aby pole přepínacího okna uvádělo též informaci o spotřebě plynové směsi (viz část Uživatelské nastavení pomocí softwaru Suunto DM5, budou tyto údaje vždy k dispozici a viditelné, budete-li provádět ponor s využitím plynové směsi, k níž máte přiřazený Tank POD.

TIP:

Ujistěte se, že je velikost lahve správná.

Postup aktivace měření spotřeby plynu:

  1. Přidejte pole spotřeby plynové směsi do vlastního režimu ponoru prostřednictvím softwaru DM5. Viz Uživatelské nastavení pomocí softwaru Suunto DM5.
  2. Nainstalujte a spárujte sondu Suunto Tank POD. Viz Tlak v lahvi.
  3. Poté, co jste zvolili požadovanou plynovou směs a vrátili se do hlavního zobrazení času, otevřete nabídku podržením stisknutého prostředního tlačítka.
  4. Pomocí spodního tlačítka přejděte na položku Plyny a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  5. Přejděte na plynovou směs, kterou jste zvolili pro Tank POD, a potvrďte výběr prostředním tlačítkem.
  6. Přejděte na položku Velikost lahve a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  7. Zkontrolujte velikost lahve a podle potřeby změňte velikost pomocí horního nebo spodního tlačítka. Potvrďte změnu stisknutím prostředního tlačítka.
  8. Opusťte nabídku podržením stisknutého prostředního tlačítka.
POZNÁMKA:

Zadání velikosti lahve je nezbytné pro přesný výpočet spotřeby plynu. Nezadání velikosti lahve povede k nepřesným měřením spotřeby plynu.

Table of Content