Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD

Postup instalace a spárování sondy Suunto Tank POD:

 1. Sondu Tank POD nainstalujte způsobem popsaným v rychlém průvodci instalací sondy Tank POD nebo v části Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ A a Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ B v uživatelském návodu sondy Tank POD.
 2. Po instalaci Tank PODu a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozbliká zelená kontrolka.
 3. Pokud je obrazovka vašeho potápěčského počítače Suunto D5 prázdná, aktivujte ji stisknutím libovolného tlačítka.
 4. Použijte párování přiblížením: Přidržte Suunto D5 v blízkosti Tank PODu. Postupujte podle pokynů v části Přidružení sondy Tank POD.
 5. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou plynovou směs pro Tank POD.

  POD confirm pairing D5

POZNÁMKA:

Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační.

 1. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou plynovou směs.

Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

 1. Zvolte, kterou sondu Tank POD použijete pro jednotlivé plynové směsi výběrem sondy Tank POD pro plynovou směs v otázce v nabídce Plyny.

  POD pair D5

 2. Ujistěte se, že byla sonda Tank POD aktivována tak, že zkontrolujete, zda je na displeji údaj o tlaku v lahvi a zda je v příslušném rozmezí. V nabídce je konkrétní Tank POD identifikován sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní plynové směsi. Jakmile plynovou směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

VAROVÁNÍ:

Pokud sondy Tank POD používá více potápěčů, vždy před ponorem zkontrolujte že číslo PODu vaší vybrané plynové směsi odpovídá sériovému číslo na vašem PODu.

1 typeA B expand

TIP:

Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie.

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní plynové směsi prostřednictvím nabídky:

 1. V nabídce Plyny vyberte tu, od které chcete Tank POD odebrat:

  Gas-menu-tankPOD

 2. Vyberte Tank POD, který chcete odebrat (zkontrolujte sériové číslo):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Vyberte možnost Zrušit spárování:

  TankPOD-unpair

 4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu plynových směsí:

  TankPOD-removed

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní plynové směsi prostřednictvím přiblížení:

 1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení Tlak v lahvi:

  TankPOD-gas-view

 2. Posuňte se na displeji na plynovou směs, od které chcete Tank POD odebrat:

  TankPOD-proximity

 3. Vyberte možnost Zrušit spárování:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu plynových směsí:

  TankPOD-removed

Table of Content