Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Bezpečnostní zastávky a hloubkové zastávky

Bezpečnostní zastávky

Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (32,8 stop) se vždy doporučuje tříminutová bezpečnostní zastávka.

Délka trvání bezpečnostní zastávky je vypočítaná pro hloubku mezi 2,4 a 6 metry (7,9 a 19,7 stopami). To je znázorněno šipkami nahoru/dolů vlevo od hodnoty hloubky zastávky. Délka trvání bezpečnostní zastávky je zobrazena v minutách a sekundách. Pokud bude rychlost výstupu při ponoru příliš vysoká, může délka trvání bezpečnostní zastávky překročit tři (3) minuty. Bezpečnostní zastávky lze nastavit na 3 (tři), 4 (čtyři) nebo 5 (pět) minut.

p26-safety-stop

Hloubkové zastávky

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (65,6 stop) se hloubkové zastávky aktivují automaticky. Během výstupu se hloubková zastávka aktivuje ve chvíli, kdy se budete nacházet v polovině maximální hloubky. Hloubkové zastávky jsou zobrazeny stejně jako bezpečnostní zastávky. Jste v rozmezí hloubkové zastávky, když má hodnota hloubky hloubkové zastávky před sebou šipku nahoru/dolů a běží časomíra hloubkové zastávky. Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 stop). Výpočet bude zahájen v cílové hloubce zastávky navýšené o 0,5 m (1,6 stop). Výpočet bude ukončen ve vzdálenosti 3 m (9,8 stop) od hloubkové zastávky.

Součástí výstupu může být více než jedna hloubková zastávka. Pokud se například ponoříte do hloubky 42 m (137,8 stop), bude první hloubková zastávka v hloubce 21 metrů (68,9 stop) a druhá na úrovni 10,5 m (34,4 stop). Druhá hloubková zastávka má délku 2 minuty.

V následujícím příkladu se potápěč ponoří do hloubky maximálně 30,4 m (99,7 stopy) a má hloubkovou zastávku v 15,2 m (49,8 stopách):

deepstop dive

Pod 20,0 m (65,6 stopy) se aktivuje hloubková zastávka. V tomto případě musí potápěč při výstupu z ponoru uskutečnit hloubkovou zastávku v polovině maximální hloubky, tedy v hloubce 15,2 m (49,8 stop).

Je-li hloubka hloubkové zastávky 15,2 m (49,8 stop), zahájí se výpočet v hloubce 15,7 m (51,5 stop) a ukončí se v hloubce 12,2 m (40,0 stop). Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 stop) a ve chvíli, kdy se potápěč nachází v tomto rozpětí, budou na displeji zobrazeny dvě bílé šipky mířící k sobě.

Když potápěč vystoupá nad horní hranici oblasti hloubkové zastávky (v tomto případě nad 14,2 m / 46,5 stop), signalizuje mu žlutá šipka směřující dolů, že jeho hloubka není optimální a doporučuje se, aby sestoupil do větší hloubky. Barva čísla cílové hloubky hloubkové zastávky se také změní na žlutou.

Pokud bude potápěč pokračovat ve výstupu, po dalších 0,5 m (1,6 stop) se objeví červená šipka směřující dolů a alarm jej začne upozorňovat, aby okamžitě sestoupil do větší hloubky. Výpočet hloubkové zastávky poběží ještě dalších 1,5 m (4,9 stopy) směrem nahoru, ale poté se zastaví. V případě uvedeném výše se zastaví v hloubce 12,2 m (40,0 stop).

Table of Content