Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Plynové směsi

Pokud je vybrán jako režim ponoru Air/Nitrox, musíte pro správnou funkci dekompresního algoritmu definovat plynovou směs / plynové směsi. K definici plynových směsí slouží nabídka Plyny. Režim Air/Nitrox umožňuje nastavení procentuálního podílu O2 a hodnoty PO2.

POZNÁMKA:

Po analýze jednotlivých plynů byste měli při zadávání hodnoty do Suunto D5 zaokrouhlit výsledek dolů. Pokud například naměříte ve směsi 31,8 % kyslíku, zadejte do přístroje hodnotu 31 %. Díky tomu budou výsledky dekompresních výpočtů bezpečnější.

VAROVÁNÍ:

DO POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE NENÍ MOŽNÉ ZADAT PROCENTUÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE KYSLÍKU VE ZLOMKU. NEZAOKROUHLUJTE HODNOTY NAHORU! Takové zaokrouhlování hodnot by vedlo k nedostatečnému podílu dusíku v dekompresních výpočtech.

POZNÁMKA:

Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Plyny. Viz Uživatelské nastavení pomocí softwaru Suunto DM5.

Table of Content