Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto D5 Uživatelská příručka

Ponor s více dýchacími směsmi

Suunto D5 umožňuje přepínání mezi plyny definovanými v nabídce Plyny během ponoru. Při výstupu budete vždy upozorněni na změnu dýchací směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.

Např. můžete mít při ponoru do hloubky 40 m (131,2 ft) k dispozici následující plynové směsi:

  • Nitrox 26 % (1,4 pO2) (pro dno)
  • Nitrox 50 % (1,6 pO2) (dekompresní směs)
  • Nitrox 99 % (1,6 pO2) (dekompresní směs)

Při výstupu budete v hloubce 22 m (72 ft) a 6 m (20 ft) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi.

Na vhodný okamžik pro změnu dýchací směsi budete upozorněni vyskakovacím oknem, viz níže:

p19-change-gas

VAROVÁNÍ:

Při potápění s více dýchacími směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že budete používat všechny dýchací směsi uvedené v nabídce Plyny. Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty dýchací směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte dýchací směsi, které k dispozici nejsou.

V seznamu plynových směsí režimu Air/Nitrox se ve výchozím nastavení nachází pouze jedna plynová směs. Pro přidání více plynových směsí je zapotřebí aktivovat ponor s více plyny volbou možnosti „On“ u nastavení Více plynů v nabídce Nastavení ponoru » Mód » Parametry. Počítač Suunto D5 se restartuje a uloží změny. Po aktivaci režimu více plynových směsí je možné přidat celkem tři plynové směsi.

Úprava dýchacích směsí v průběhu ponoru

Úprava dýchacích směsí je určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s jednou plynovou směsí. V tomto případě je možné tuto plynovou směs odstranit z počítače Suunto D5. Toto opatření umožní potápěči pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.

Nebo naopak, pokud bude potápěč nucen využít plynovou směs od svého kolegy, je možné této situaci počítač Suunto D5 přizpůsobit a přidat do seznamu novou plynovou směs. Počítač Suunto D5 provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí potápěči platné informace o dekompresi.

POZNÁMKA:

Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky dýchacích směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný režim ponoru k dispozici více dýchacích směsí.

Chcete-li úpravu dýchacích směsí během ponoru povolit, přejděte do nabídky Nastavení ponoru » Parametry » Upravit plyny.

Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více dýchacími směsmi přidat novou dýchací směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.

POZNÁMKA:

Úprava nebo odstranění aktuálně používané dýchací směsi (aktivního plynu) není možné.

Je-li zapnuta možnost Upravit plyny, můžete odstranit nepoužívané dýchací směsi ze seznamu, přidávat nové dýchací směsi do seznamu a upravit parametry (O2, pO2) neaktivních dýchacích směsí.

Table of Content