Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Povrchový interval a zákaz létání

Po každém ponoru zobrazí počítač Suunto D5 povrchový interval, který uplynul od předchozího ponoru, a doporučenou dobu zákazu létání. Během zákazu létání byste se měli vyvarovat létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek.

Surf NoFly D5

Povrchový interval, během kterého se nemá létat, vychází z doporučené doby čekání od posledního ponoru do zahájení letu. To je vždy minimálně 12 hodin a, je-li delší než 12 hodin, odpovídá době desaturace. Pokud je doba desaturace kratší než 75 minut, nedojde k zobrazení upozornění na zákaz létání.

Po uplynutí doby zákazu létání, jak ji vypočítal váš potápěčský počítač Suunto D5 pomocí algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2, můžete létat běžným letadlem s přetlakovou kabinou až do výšky 3000 m.

V případě, že během ponoru dojde k vynechání dekomprese a Suunto D5 přejde do trvalého chybového stavu (viz Zablokování algoritmu), je doba zákazu létání vždy 48 hodin. Stejně platí, že pokud byl ponor proveden v režimu Gauge, je doba zákazu létání také 48 hodin.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Table of Content