Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Displej – režimy, zobrazení a stavy

Potápěčský počítač Suunto D5 má tři tlačítka, jejichž funkce se v různých zobrazeních liší. Jejich krátké stisknutí nebo přidržení můžete mít různé funkce.

Button logic overview D5

Potápěčský počítač Suunto D5 má tři hlavní potápěčské režimy: Vzduch/Nitrox, Měřidlo a Freedive.

Otevřete přidržením prostředního tlačítka nabídku Hlavní nabídka a vyberte příslušný režim pro váš ponor v nabídce Nastavení ponoru » Mód. Chcete-li místo toho potápěčský počítač Suunto D5 používat jako normální hodinky, vyberte volbu Vyp. . V takovém případě se všechny potápěčské funkce vypnou.

Potápěčský počítač Suunto D5 se pro změnu režimu automaticky restartuje.

Různé potápěčské režimy mají různá zobrazení. Některá zobrazení jsou k dispozici ve výchozím nastavení, další je třeba aktivovat pomocí softwaru DM5. Viz Uživatelské nastavení pomocí softwaru Suunto DM5.

Podrobnější informace o zobrazeních dostupných v různých režimech jsou uvedeny v části Režimy ponoru.

Potápěčský počítač Suunto D5 automaticky přepíná mezi povrchovým stavem a stavem ponoru. Jestliže se při aktivovaném vodním kontaktu nacházíte v hloubce větší než 1,2 m (4 stopy) pod hladinou, je aktivován stav ponoru.

Na výchozím displeji ponoru vidíte následující informace:

easy-to-read final D5

V přepínacím okně se zobrazují různé informace, které lze měnit krátkým stiskem spodního tlačítka.

Kompletní přehled dostupných položek v nabídkách potápěčského počítače Suunto D5 naleznete v části Menu.

Table of Content