Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | OUTLET | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Uživatelská příručka

  • Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Suunto EON Core obsahuje barevně rozlišené alarmy, varovné hlášky a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varovné hlášky mohou být červené nebo žluté. Oznámení jsou vždy žlutá.

Alarmy, varovné hlášky a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.

Alarmy představují kritické události, které pokaždé vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.

AlarmVysvětlení
AscSpeedAlertRychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 stop) za minutu již po dobu pěti vteřin nebo déle.
deco ceiling broken ProminentHorní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). Okamžitě sestupte zpět pod horní hranici dekomprese a poté pokračujte ve výstupu k hladině normálně.
alarm pO2high CoreParciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě vystoupejte do menší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku.
alarm pO2low new CoreParciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Okamžitě sestupte do větší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s vyšším podílem kyslíku.

Varovné hlášky vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varovnou hlášku potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Varovná hláškaVysvětlení
CNS100%Úroveň otravy centrální nervové soustavy je na 100% hranici
OTU300Doporučený denní limit tolerance kyslíku byl dosažen
HloubkaHloubka překračuje nastavený limit
Délka ponoruDélka ponoru překračuje nastavený limit
Vysoká hodnota PO2 diluentuParciální tlak kyslíku diluentu překračuje bezpečnou úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup
Nízká hodnota PO2 diluentuParciální tlak kyslíku diluentu nedosahuje bezpečné úrovně (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup
Zbývající čas plynuZbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 barů (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je 0.
Bezpečnostní zastávka porušenaHorní hranice bezpečnostní zastávky byla porušena o více než 0,6 m (2 stopy)
Tlak v lahvi

Tlak v lahvi je pod nastaveným limitem.

Kromě nastavitelného alarmu zbývajícího času plynu zobrazuje váš potápěčský počítač alarm také v případě dosažení tlaků 75 barů a 50 barů. Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po 75 barech se zbarví na žlutou a po 50 barech na červenou.

Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

OznámeníVysvětlení
CNS80%Úroveň otravy centrální nervové soustavy je na 80% hranici
OTU250Doporučený denní limitní podíl kyslíku je z cca 80 % vyčerpán
Změnit plynV rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti při ponoru s více plyny je vhodné při výstupu přepnout na další dostupnou plynovou směs
Nízká kapacita baterieZbývají přibližně tři hodiny délky ponoru
Připojte nabíječkuZbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nezbytné počítač nabít
Setpoint byl změněnSetpoint byl automaticky změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint.
Nízká kapacita baterie sondy Tank PODBaterie sondy Tank POD je téměř vybitá – vyměňte ji

Table of Content