Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
  • Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Suunto EON Core obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovou signalizací (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varovné hlášky mohou být červené nebo žluté. Oznámení jsou vždy žlutá.

Alarmy, varovné hlášky a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.

Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.

AlarmVysvětlení
AscSpeedAlertRychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 stop) za minutu již pět vteřin nebo déle.
deco ceiling broken ProminentHorní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji.
alarm pO2high CoreParciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1.6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku.
alarm pO2low new CoreParciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0.18). Okamžitě se ponořte do vyšší hloubky nebo přepněte na dýchací směs s vyšším podílem kyslíku.

Varovné hlášky vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varovnou hlášku potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Varovná hláškaVysvětlení
CNS 100%Otrava centrální nervové soustavy je na 100% hranici
OTU 300Dosažen doporučený denní limitní podíl kyslíku
HloubkaHloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku
Doba ponoruDosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit
Vysoké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu překračuje bezpečnou úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako dýchací směs pro nouzový výstup
Nízké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu je pod bezpečnou úrovní (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako dýchací směs pro nouzový výstup
Zbývající čas plynuZbývající čas dýchací směsi je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 barů (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas dýchací směsi je 0.
Safety stop broken (Bezpečnostní zastávka porušena)Horní hranice bezpečnostní zastávky byla porušena o více než 0,6 m (2 stopy)
Tlak v lahvi

Tlak v lahvi je pod nastaveným limitem.

Tlak v lahvi je pod nastaveným limitem. V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 barů, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně. Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 barů. Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 barech na červenou.

Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

OznámeníVysvětlení
CNS 80%Otrava centrální nervové soustavy je na 80% hranici
OTU 250Doporučený denní limitní podíl kyslíku je z cca 80 % vyčerpán
Změň plynV rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs.
Vybitá baterieZbývají přibližně tři hodiny ponoru
Nutno nabít bateriiZbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít
Setpoint změněnSetpoint byl automaticky změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint.

Table of Content