Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
 • Dekompresní ponory

Dekompresní ponory

Pokud při dekompresním ponoru překročíte bezdekompresní limit, poskytne potápěčský počítač Suunto EON Core informace o dekompresi nezbytné pro výstup. Informace o výstupu vždy obsahují dvě hodnoty:

 • Strophloubka, nad kterou byste neměli vystoupat
 • Doba výst.optimální čas výstupu na hladinu v minutách s ohledem na použité dýchací směsi
VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Součástí dekompresního ponoru mohou být tři typy zastávek:

 • Safety stop (Bezpečnostní zastávka): toto je doporučovaná tříminutová zastávka pro každý ponor do hloubky nad 10 metrů (32,8 stop).
 • Deep stop (Hloubková zastávka): toto je doporučovaná zastávka, pokud se ponoříte do hloubky větší než 20 m (65,6 stop).
 • Decompression stop (Dekompresní zastávka): toto je povinná zastávka při dekompresním ponoru, která je nezbytná pro vaši bezpečnost a má za účel předcházet dekompresní nemoci.

Pomocí nabídky Nastavení ponoru » Parametry můžete

 • zapnout či vypnout hloubkové zastávky (ve výchozím nastavení jsou zapnuté)
 • nastavit délku trvání bezpečnostní zastávky na 3, 4 nebo 5 minut (výchozí hodnota je 3 min)
 • nastavit poslední hloubkovou bezpečnostní zastávku na 3,0 m nebo 6,0 m (výchozí hodnota je 3,0 m)

Následující ilustrace ukazuje dekompresní ponor s horní hranicí dekomprese 17,7 m (58 stop):

Deco Dive EonCore

Na ilustraci výše vidíte ve směru zdola nahoru následující:

 1. Je zde oblast dekompresní zastávky (Deco window), což je vzdálenost mezi horní hranicí dekomprese (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 stop) a horní hranicí dekomprese. V tomto příkladu je tedy oblast dekompresní zastávky mezi hloubkou 20,7 m (68 stop) a 17,7 m (58 stop). Jedná se o oblast, kde probíhá dekomprese. Čím blíže se této dekompresní zóně nacházíte, tím optimálnější je doba dekomprese.

  Když vystoupáte do hloubky, která je poblíž horní hranice dekomprese a vstoupíte do oblasti dekompresní zastávky, objeví se před hodnotou horní hranice dekomprese dvě šipky. Bílé šipky směřující dolů a nahoru indikují, že se nacházíte v oblasti dekompresní zastávky.

 2. Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese, stále existuje bezpečná oblast, která odpovídá hloubce horní hranice dekomprese mínus 0,6 metru (2 stopy). V tomto příkladu jde o zónu od 17,7 m (58 stop) do 17,1 m (56 stop). V této bezpečné oblasti stále pokračuje výpočet dekomprese, avšak bude vám doporučeno, ať klesnete do nižší hloubky pod horní hranici dekomprese. To je znázorněno zbarvením hodnoty hloubky horní hranice dekomprese do žluté a žlutou šipkou před hodnotou hloubky směřující dolů.

 3. Pokud se dostanete nad bezpečnou oblast, výpočet dekomprese se pozastaví do chvíle, než sestoupíte pod tento limit. Zvukové upozornění a červená šipka směrem dolů před hodnotou hloubky indikují nebezpečnou dekompresi.

  Pokud budete alarm ignorovat a zůstanete nad bezpečnou oblastí po dobu tří minut, zablokuje potápěčský počítač Suunto EON Core výpočet algoritmu a dekompresní informace již nebudou při ponoru k dispozici. Viz Uzamčení algoritmu.

Příklady zobrazení dekomprese

Níže se nachází typická obrazovka při dekompresním ponoru, na které je zobrazena dobu výstupu a první požadovaná hloubková zastávka v hloubce 20,3 metru:

Asc Time Core

Potápěčský počítač Suunto EON Core zobrazuje horní hranici dekomprese vždy od nejhlubšího bodu těchto zastávek. Horní hranice hloubkových a bezpečnostních zastávek se vždy nacházejí v konstantní hloubce, když se v zastávce nacházíte. Odpočítávání bezpečnostních zastávek a dekompresních zastávek probíhá v minutách, doba trvání zastávky je zobrazena v minutách a vteřinách.

Na displeji níže je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 9,0 m a potápěč se aktuálně nachází v hloubce 9,1 m. Bílé šipky vedle hodnoty hloubky naznačují, že se potápěč nachází uvnitř oblasti zastávky. Jako čas volitelné zastávky je žlutě zobrazeno 1' 28:

Safety stop EonCore

Displej níže ukazuje, že je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 3,0 m a potápěč se nachází v hloubce 3,6 m. Bílé šipky znovu indikují, že se potápěč nachází uvnitř oblasti dekomprese. Jako čas povinné zastávky je červeně zobrazeno 3' 29:

Stop 3m red EonCore

Další příklad ukazuje, že je potápěč v hloubce 2,4 m (hloubka horní hranice dekomprese je stále 3,0 m), takže je uvnitř oblasti dekomprese, ale nad limitem. Žlutá dolů směřující šipka indikuje, že se potápěči doporučuje sestoupit do optimální hloubky. Optimální hloubka (hloubka horní hranice dekomprese) má hodnotu 3,0 m a je zobrazena žlutě:

Stop 2m yellow EonCore

Nyní je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 10,0 m a potápěč je v hloubce 8,5 m. Potápěč se nachází mimo oblast dekomprese a musí sestoupit. Červená šipka indikuje potápěči, aby se potopil hlouběji, hodnota hloubky horní hranice dekomprese je též zvýrazněná červeně:

Stop 8m red EonCore

POZNÁMKA:

V případě, že doba pobytu nad horní hranicí dekomprese překročí 3 minuty, dekompresní algoritmus se zablokuje.

Níže je zobrazen příklad obrazovky potápěčského počítače Suunto EON Core během hloubkové zastávky:

Deepstop Core

Když se budete nacházet poblíž horní hranice dekomprese počas režimu nepřetržitého stoupání, bude se její hloubka při dekompresních zastávkách neustále snižovat. Tím je zajištěna nepřetržitá dekomprese s optimálním časem výstupu. V režimu postupného stoupání je horní hranice dekomprese po určitou dobu stejná a poté se postupně zvyšuje o 3 m (10 stop).

POZNÁMKA:

Při výstupu vždy doporučujeme držet se poblíž horní hranice dekomprese.

Doba výstupu vždy odpovídá minimálnímu času potřebnému k výstupu na hladinu. Její součástí je:

 • Čas strávený hloubkovými zastávkami
 • Doba výstupu z hloubky při rychlosti 10,0 m (32,8 stop) za minutu
 • Čas potřebný k dekompresi
VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že použijete všechny plynové směsi uvedené v nabídce Gases (Plynové směsi). Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

VAROVÁNÍ:

SKUTEČNÁ DOBA VÝSTUPU MŮŽE BÝT DELŠÍ NEŽ ÚDAJ, KTERÝ ZOBRAZUJE POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ! Doba výstupu se prodlouží, pokud: (1) zůstanete v určité hloubce delší dobu, (2) vaše rychlost výstupu bude nižší než 10 m/min (33 stop/ min), (3) provedete dekompresní zastávku hlouběji než je horní hranice dekomprese a/nebo (4) zapomenete změnit plynovou směs. Tyto faktory mohou rovněž ovlivnit objem dýchací směsi potřebný pro výstup na hladinu.

Hloubka poslední zastávky

Hloubku poslední zastávky během dekompresních ponorů můžete nastavit v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Last stop depth (Hloubka poslední zastávky). K dispozici jsou dvě možnosti – 3 a 6 m (10 a 20 stop).

Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (10 stop). To je doporučená hloubka poslední zastávky.

POZNÁMKA:

Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (10 stop).

Table of Content