Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | WINTER SALES | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Módy ponoru

Ve výchozím nastavení má Suunto EON Core dva módy: Air/Nitrox a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Požadovaný mód ponoru můžete zvolit prostřednictvím nabídky Dive settings (Nastavení ponoru) » Mode (Mód).

POZNÁMKA:

Mód ponoru Air/Nitrox je mód s použitím jedné plynové směsi. Nabídka Gas(es) (Plynové směsi) vám v tomto módu neumožní přidat více než jednu plynovou směs. To je však možné změnit prostřednictvím uživatelského nastavení. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Výchozím módem ponoru je výrazný styl. Pomocí softwaru Suunto DM5 lze změnit styl a další nastavení, stejně jako vytvořit další módy ponoru. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

V DM5 lze také povolit mód pro ponor s více plyny pro Trimix a další pokročilejší dekompresní ponory.

Dekompresním algoritmem používaným počítačem Suunto EON Core je Suunto Fused™ RGBM. Další informace o tomto algoritmu uvádí Suunto Fused RGBM.

Gauge je časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné informace o dekompresi ani výpočty.

POZNÁMKA:

Po ponoru v módu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete znovu potápět, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedena pouze chybová hláška Zamčeno.