Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content

Režimy ponoru

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Core dva režimy ponoru: Air/Nitrox a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód.

Dive mode EON Core

POZNÁMKA:

Režim ponoru Air/Nitrox ve výchozím nastavení obsahuje jednu dýchací směs. Tuto směs můžete upravit v nabídce zařízení, kde lze měnit procento O2 a hodnotu pO2. Chcete-li povolit potápění s více než jednou dýchací směsí, musíte aktivovat potápění s více dýchacími směsmi v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Více plynů. Po tomto kroku můžete v nabídce Plyny přidat další dýchací směsi. Nastavení dýchacích směsí je možné upravit také v softwaru Suunto DM5. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Výchozí režimy ponoru používají výrazný styl. Pomocí softwaru Suunto DM5 lze změnit styl a další nastavení, stejně jako vytvořit další módy ponoru. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Software DM5 umožňuje vytvářet nové nebo upravovat stávající režimy ponoru, upravovat rozvržení obrazovky, přidávat hélium pro povolení režimu více dýchacích směsí pro režim Trimix a měnit typ ponoru (OC/CC).

Potápění s rebreatherem v uzavřeném okruhu (CCR) může být aktivováno pouze pomocí softwaru DM5.

Dekompresním algoritmem používaným počítačem Suunto EON Core je Suunto Fused™ RGBM 2. Více informací o tomto algoritmu naleznete v kapitole Dekompresní algoritmus.

Gauge je časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné informace o dekompresi ani výpočty.

POZNÁMKA:

Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete znovu potápět, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedeno pouze hlášení Zamčeno.

Režim Air/Nitrox

Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s dýchací směsí nitrox umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně dýchací směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází obecně ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Potápěčský počítač Suunto EON Core vám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

Před použitím nitroxové dýchací směsi je zapotřebí do počítače Suunto EON Core zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.

To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.

Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (pO2) 1,6 baru (20 psi).

Režim Air/Nitrox má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Bez dekomprese

  airnitrox nodeco eon

 • Kompas

  airnitrox compass eon

Po přizpůsobení pomocí softwaru DM5 jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi .

  airnitrox tank pressure eon

 • Časomíra

  image:airnitrox timer eon

Režim Gauge

Potápěčský počítač Suunto EON Core můžete díky funkci Gauge mode (režim Gauge) používat jako časomíru doby strávené u dna.

V pravém horním rohu displeje je zobrazena délka ponoru v minutách a sekundách, kterou lze spustit a zastavit krátkým stisknutím horního tlačítka. Časomíru vynulujete podržením stisknutého horního tlačítka.

POZNÁMKA:

Režim Gauge slouží pouze jako časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné výpočty a informace o dekompresi.

Režim Gauge má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Časomíra

  Gauge timer eon

 • Kompas

  Gauge compass eon

Třetí zobrazení je viditelné po nastavení pomocí softwaru DM5:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi .

  Gauge tank pressure eon

POZNÁMKA:

Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete znovu potápět, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedeno pouze hlášení Zamčeno.

Table of Content