Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | WINTER SALES | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Uživatelská příručka

  • Plynové směsi

Plynové směsi

Pokud je vybrán jako mód ponoru Nitrox nebo Trimix, musíte definovat plynové směsi pro správnou funkci dekompresního algoritmu. K definici plynových směsí slouží nabídka Gas(es) (Plynové směsi). V módu Nitrox je ve směsi pouze kyslík (O2%). Je-li v nastavení ponoru zapnuto helium, je k dispozici He%.

Mód ponoru Trimix je ve výchozím nastavení vypnutý, takže helium není k dispozici. Aktivujte Trimix v MD5 a pak si můžete vybrat více plynových směsí po zapnutí možnosti více plynových směsí v nastavení ponoru.

POZNÁMKA:

Po analýze jednotlivých plynů byste měli při zadávání hodnoty do Suunto EON Core zaokrouhlit výsledek dolů. Pokud například naměříte ve směsi 31,8 % kyslíku, zadejte do počítače hodnotu 31 %. Díky tomu budou výsledky dekompresních výpočtů bezpečnější. Výpočty kyslíku (pO2, OTU, CNS%) jsou rovněž konzervativnější, protože použitý procentuální podíl kyslíku představuje O2% + 1.

VAROVÁNÍ:

DO POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE NENÍ MOŽNÉ ZADAT PROCENTUÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE KYSLÍKU VE ZLOMKU. NEZAOKROUHLUJTE HODNOTY NAHORU! Takové zaokrouhlování hodnot by vedlo k nedostatečnému podílu dusíku v dekompresních výpočtech.

POZNÁMKA:

Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Gas(es) (Plynové směsi). Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Je důležité pochopit, jak nabídka Gas(es) (Plynové směsi) funguje v módu Trimix, ve kterém můžete používat více plynových směsí. Např. máte k dispozici následující plynové směsi při ponoru do 55 m (180,5 stop):

  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21m
  • kyslík, MOD 6 m

Na níže uvedeném obrázku nabídka obsahuje tři plynové směsi a směs tx18/45 je zvolena jako aktivní. I když je aktivní pouze jeden plyn, dekompresní algoritmus vypočítává čas výstupu (během ponoru) za použití všech těchto tří plynů.

Pokud chcete změnit aktivní plyn:

  1. V nabídce Gas(es) (Plynové směsi) stiskněte prostřední tlačítko. Zobrazí se možnosti plynových směsí.
  2. Zvýrazněte položku Select pomocí horního a spodního tlačítka.
  3. Opětovným stisknutím prostředního tlačítka volbu potvrďte.

menu gases

Pokud se chystáte na ponor s jediným plynem, ujistěte se, že se v nabídce Gas(es) (Plynové směsi) nachází pouze tento plyn. V opačném případě bude počítač Suunto EON Core předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny plynové směsi a vyzve vás během ponoru k přepnutí.