Suunto EON Core - Vlastnosti - Pohotovostní režim a režim hlubokého spánku

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Pohotovostní režim a režim hlubokého spánku

Pohotovostní režim a režim hlubokého spánku

Pohotovostní režim a režim hlubokého spánku jsou funkce, jejichž účelem je prodloužit životnost baterie. Pohotovostní režim umožňuje vypnout obrazovku po nastaveném časovém intervalu, během kterého Suunto EON Core není používán.

Pro nastavení intervalu přechodu do pohotovostního režimu:

  1. Vstupte do menu podržením stisknutého prostředního tlačítka.
  2. Přejděte do Obecné » Nastavení počítače » Pohotovost.
  3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Standby (Pohotovostní režim).
  4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavte požadovaný interval přechodu do pohotovostního režimu v minutách.
  5. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Device settings (Nastavení počítače).
  6. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Režim hlubokého spánku

Režim hlubokého spánku je funkce, která prodlužuje životnost baterie v případě, že Suunto EON Core delší dobu nepoužíváte. Hluboký spánek je aktivován, pokud uplynou dva dny od:

  • Stisknutí libovolného tlačítka
  • Suunto EON Core připojení k PC/nabíječce
  • ukončení kalkulace ponoru

Suunto EON Core probudí se po připojení k PC/nabíječce, po stisknutí libovolného tlačítka nebo stykem vodních kontaktů s vodou.