Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
 • Potápění s rebreatherem

Potápění s rebreatherem

počítač Suunto EON Core lze používat na potápění s rebreatherem po změně nastavení přístroje v DM5. Pro vytvoření nového režimu ponoru viz Postup přizpůsobování režimů ponorů pomocí softwaru DM5. Společnost Suunto doporučuje používat při potápění s rebreatherem klasický nebo grafický styl. Pokud chcete, lze však použít prominentní styl zobrazení a přizpůsobit jednotlivá pole.

Výpočet fixních hodnot setpoint umožňuje použít Suunto EON Core jakožto záložní potápěčský počítač při potápění s rebreatherem. Nedochází žádným způsobem k řízení nebo monitorování samotného rebreatheru.

Pokud si v nastavení módu potápění zvolíte vlastní mód potápění s více dýchacími směsmi pro potápění CCR (rebreather s uzavřeným okruhem), nabídka dýchacích směsí se rozdělí na dvě: Dýchací směsi pro CC (uzavřený okruh) a dýchací směsi pro OC (otevřený okruh).

POZNÁMKA:

Při potápění s rebreatherem by měl Suunto EON Core sloužit pouze jako záložní. Ovládání a monitorování dýchacích směsí provádějte přímo prostřednictvím rebreatheru.

Dýchací směsi v uzavřeném okruhu

Ponor s rebreatherem vyžaduje minimálně dvě dýchací směsi v uzavřeném okruhu – jedna lahev s kyslíkem a jedna pro diluent. Další diluenty je možné nastavit dle potřeby.

Do seznamu dýchacích směsí můžete přidat pouze diluenty. Ve výchozím nastavení počítač EON Core předpokládá, že používáte kyslík, takže kyslík není uveden v seznamu dýchacích směsí.

Správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v lahvích s diluentem je zapotřebí vždy zadat do počítače (nebo prostřednictvím DM5) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plyny diluentu pro potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky Směsi CC v hlavní nabídce.

Plynové směsi v otevřeném okruhu

Stejně jako v případě diluentů, i v tomto případě je zapotřebí nastavit správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v plynové směsi pro nouzový výstup pro všechny vaše lahve (a další plynové směsi) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plynové směsi pro nouzový výstup při potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky OC gases (plynové směsi CC) v hlavní nabídce.

Hodnoty setpoint

Váš vlastní mód ponoru s použitím rebreatheru nabízí dvě hodnoty setpointů – nízký a vysoký. Oba je možné nastavit:

 • Nízký setpoint: 0,4 – 0,9 (výchozí: 0,7)
 • Vysoký setpoint: 1,0 – 1,5 (výchozí: 1,3)

Většinou není nutné výchozí nastavení hodnot setpoint měnit. Změnu nastavení však můžete provést podle potřeby prostřednictvím DM5 nebo v hlavní nabídce.

Změna nastavení setpointů v přístroji Suunto EON Core:

 1. V povrchovém stavu stiskněte a podržte prostřední tlačítko – otevře se hlavní nabídka.
 2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na položku Nízký setpoint nebo Vysoký setpoint a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Nastavte hodnotu zvoleného cílového bodu prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
 5. Nabídku opustíte přidržením prostředního tlačítka.

Přepínání setpointů

Setpointy lze automaticky přepínat v závislosti na hloubce. Ve výchozím nastavení je hloubka pro přepnutí na nízký setpoint 4,5 m (15 stop) a hloubka pro přepnutí na vysoký setpoint je 21 m (70 stop).

Automatické přepínání setpointů je ve výchozím nastavení vypnuto pro nízký setpoint a zapnuto pro vysoký setpoint.

Změna nastavení automatického přepínání setpointů počítače Suunto EON Core:

 1. V povrchovém stavu stiskněte a podržte prostřední tlačítko – otevře se hlavní nabídka.
 2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na položku Přepnout nízký nebo Přepnout vysoký a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Nastavte hodnotu hloubky pro zvolený setpoint prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
 5. Nabídku opustíte přidržením prostředního tlačítka.

Přepnutí setpointu bude oznámeno ve vyskakovacím upozornění.

SetpointSwitched

Během ponoru s rebreatherem můžete rovněž kdykoliv přepnout na vlastní setpoint.

Změna vlastního setpointu:

 1. Během ponoru s rebreatherem stiskněte a podržte prostřední tlačítko – otevře se hlavní nabídka.
 2. Přejděte na položku Custom setpoint a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 3. Nastavte hodnotu cílového bodu prostřednictvím horního a spodního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.

Přepnutí vlastního setpointu potvrdí vyskakovací okno.

CustomSetpoint

POZNÁMKA:

Jakmile změníte nastavení na vlastní setpoint, po zbytek ponoru bude vypnuto automatické přepínání setpointů.

Plynové směsi pro nouzový výstup

Pokud byste měli během nějakého ponoru s rebreatherem podezření na poruchu jakéhokoli druhu, měli byste přejít na plynovou směs pro nouzový výstup a ponor přerušit.

Přepnutí na plynovou směsi pro nouzový výstup:

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku.
 2. Přejděte na položku OC gases (Směsi OC) a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na požadovanou plynovou směs pro nouzový výstup a výběr proveďte prostředním tlačítkem.

Po vybrání plynové směsi pro nouzový výstup je pole setpointu nahrazeno hodnotou pO2 zvoleného plynu s otevřeným okruhem.

bailout

Pokud je porucha odstraněna nebo se situace ponoru vyřeší jinak, můžete přepnout zpět na diluent stejným postupem, jak je uvedeno níže, avšak výběrem plynové směsi z nabídky CC gases (Směsi CC).

Table of Content