Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | WINTER SALES | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Tlak v lahvi

Váš počítač Suunto EON Core lze používat s několika sondami Suunto Tank POD pro bezdrátový přenos informací o tlaku v lahvi.

Pro instalaci a párování se sondou Suunto Tank POD:

  1. Nainstalujte Tank POD dle popisu v příručce pro rychlou instalaci.
  2. Počkejte, dokud se na sondě Tank POD nerozsvítí zelená kontrolka.
  3. Pokud není obrazovka vašeho Suunto EON Core aktivní, zapněte ji stisknutím libovolného tlačítka.
  4. Podržte Suunto EON Core v blízkosti sondy Tank POD.
  5. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem sondy Tank POD, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou plynovou směs pro Tank POD.
VAROVÁNÍ:

Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační. Baterie ve snímači POD se může ve skutečnosti vybíjet rychleji.

Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každoou sondu zvolte jinou plynovou směs.

POZNÁMKA:

Nelze spárovat další Tank POD, dokud v poíčítači Suunto EON Core nedefinujete více než jednu plynovou směs.

Volbu plynových směsí pro jednotlivé sondy Tank POD můžete provést rovněž prostřednictvím nabídky Gas(es) (Plynové směsi). Před použitím této metody se kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce ujistěte, že byl Tank POD aktivován a zda je v dosahu. V nabídce je konkrétní Tank POD identifikován sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní plynové směsi. Jakmile plynovou směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

VAROVÁNÍ:

Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.

TankPOD serialnumber

TIP:

Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, abyste šetřili životnost baterie.