Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
  • Displej – režimy, zobrazení a stavy

Displej – režimy, zobrazení a stavy

Potápěčský počítač Suunto EON Core má tři tlačítka, jejichž funkce se v různých zobrazeních liší. Jejich krátké stisknutí nebo přidržení můžete mít různé funkce.

Button Logic Overview EonCore

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Core dva hlavní režimy ponoru: Vzduch/Nitrox a Měřidlo.

Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Hlavní nabídka a zvolte příslušný režim ponoru v nabídce Nastavení ponoru » Mód.

Potápěčský počítač Suunto EON Core se pro změnu režimu automaticky restartuje.

Suunto EON Core obsahuje dvě hlavní obrazovky: čas/nulový čas a kompas. Hlavní obrazovku změníte stisknutím prostředního tlačítka.

Více obrazovek je k dispozici prostřednictvím přizpůsobení v softwaru DM5. Viz Postup přizpůsobování režimů ponorů pomocí softwaru DM5.

Podrobnější informace o zobrazeních dostupných v různých režimech jsou uvedeny v části Režimy ponoru.

Potápěčský počítač Suunto EON Core automaticky přepíná mezi povrchovým stavem a stavem.ponoru. Jestliže se při aktivovaném vodním kontaktu nacházíte v hloubce větší než 1,2 m (4 stopy) pod hladinou, je aktivován stav ponoru.

Při použití obrazovky tlaku v lahvi se zobrazí tyto informace:

TankPressViewCore

  • Aktuální hloubka je 19,0 m
  • Délka ponoru je 22 minut
  • Zbývající tlak v lahvi je 125 barů
  • Bezdekompresní čas je 50 minut
  • Příští bezpečnostní zastávka je v hloubce 3,0 metrů
  • Kapacita baterie stačí na ještě 16 hodin potápění
  • Teplota je 21 °C

V přepínacím okně v pravém spodním rohu se zobrazují různé informace, které lze měnit krátkým stiskem spodního tlačítka.

Table of Content