Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | BLACK FRIDAY WEEK | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Péče a podpora

Instrukce pro zacházení

Zacházejte s přístrojem Suunto EON Steel opatrně. Citlivé elektronické součástky se mohou v případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškodit.

Při cestování s tímto potápěčským počítačem se ujistěte, že je bezpečně zabalený v odbaveném nebo kabinovém zavazadle. Vložte jej do pouzdra nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

V letadle přepněte potápěčský počítač v nabídce Obecné » Propojitelnost do režimu letadlo.

Nepokoušejte se počítač Suunto EON Steel sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví v souvislosti s přístrojem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Suunto.

VAROVÁNÍ:

ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! Pokud by do přístroje vnikla vlhkost, hrozí vážné narušení funkčnosti přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Po každém použití potápěčský počítač opláchněte a osušte. Po ponoru ve slané vodě počítač velmi pečlivě opláchněte.

Věnujte zvláštní pozornost senzoru tlaku vzduchu, vodním kontaktům, tlačítkům a vstupnímu konektoru USB. Pokud připojíte USB kabel k přístroji před omytím, opláchněte poté i koncovku kabelu, která byla zastrčena v přístroji.

Po použití počítač omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.

POZNÁMKA:

Neoplachujte počítač Suunto EON Steel tak, že jej necháte namočený v nádobě s vodou. Displej zůstává pod vodou zapnutý a spotřebovává tak kapacitu baterie.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte k čištění potápěčského počítače stlačený vzduch nebo vysokotlaké vodní hadice. Mohlo by dojít k trvalému poškození senzoru tlaku v přístroji.

TIP:

Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto EON Steel na www.suunto.com/register.

Table of Content