Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Nabíjení baterie

Počítač Suunto EON Steel nabíjejte prostřednictvím dodaného USB kabelu. Pro nabíjení použijte jako zdroj energie USB port 5 V DC, minimálně 0,8 A. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití. Pokud je zbývající kapacita baterie tak nízká, že zařízení nelze zapnout, vedle displeje bliká červený indikátor LED. Indikátor zhasne, jakmile má baterie dostatek energie pro spuštění počítače. Když červená kontrolka přestane blikat, zatímco displej je stále vypnutý, nabíjení se zastaví. Odpojte nabíjecí kabel a znovu jej připojte, aby nabíjení mohlo pokračovat.

Když je zařízení zapnuté a baterie se nabíjí, symbol baterie v levém horním rohu displeje se změní na zelenou.

VAROVÁNÍ:

Zařízení lze nabíjet pouze pomocí USB adaptérů, které vyhovují normě IEC 62368-1 a mají maximální výkon 5 V. Adaptéry, které tyto požadavky nesplňují, představují nebezpečí požáru a riziko úrazu a mohou poškodit vaše zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ:

NEPŘIPOJUJTE kabel USB k počítači Suunto EON Steel, pokud je mokrý. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i počítače suché.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Je možné, že bude zapotřebí baterii časem vyměnit. Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Table of Content