Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Nabíjení baterie

Nabíjejte Suunto EON Steel pomocí dodaného USB kabelu. Pro nabíjení použijte jako zdroj energie USB port 5 V DC, minimálně 1 A. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití. Pokud je zbývající kapacita baterie tak nízká, že zařízení nelze zapnout, vedle displeje bliká červený indikátor LED. Indikátor zhasne, jakmile má baterie dostatek energie pro spuštění přístroje. Když červená kontrolka přestane blikat, zatímco je displej stále zhasnutý, nabíjení se ukončí. Odpojte nabíjecí kabel a znovu jej připojte, aby nabíjení mohlo pokračovat.

Když je zařízení zapnuté a baterie se nabíjí, symbol baterie v levém horním rohu displeje se změní na zelenou.

VAROVÁNÍ:

Zařízení lze nabíjet pouze pomocí USB adaptérů, které vyhovují normě IEC 62368-1 a mají maximální výkon 5 V. Adaptéry, které tyto požadavky nesplňují, představují nebezpečí požáru a riziko úrazu a mohou poškodit vaše zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE USB kabel, pokud je potápěčský počítač Suunto EON Steel vlhký. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i přístroje suché.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Je možné, že bude zapotřebí baterii časem vyměnit. Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Table of Content