Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Nabíjení baterie

Nabíjejte Suunto EON Steel pomocí dodaného USB kabelu. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do té doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití. Během nabíjení bude vedle displeje blikat červený indikátor LED.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE USB kabel, pokud je Suunto EON Steel vlhký. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i přístroje suché. Pokud používáte ochranné pouzdro, sundejte jej z napájecího konektoru a jeho okolí a odstraňte případné zbývající kapky vody.

POZNÁMKA:

Po připojení je možné, že při styku Suunto EON Steel s kovovým pláštěm počítače ucítíte brnění. To je způsobeno nízkým elektrickým proudem, který vzniká, když spojení zástrčky počítače a zásuvky ve zdi není uzemněno.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů a může být eventuálně nunté ji vyměnit. Výměnu baterie smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska Suunto.

Table of Content