Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD

Postup instalace a spárování sondy Suunto Tank POD:

 1. Proveďte instalaci sondy Tank POD podle popisu ve stručné příručce k sondě Tank POD nebo v uživatelské příručce sondy Tank POD.
 2. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozbliká zelená kontrolka.
 3. Pokud není obrazovka vašeho přístroje Suunto EON Steel aktivní, stiskněte pro její zapnutí libovolné tlačítko.
 4. Použijte párování přiblížením: Přidržte Suunto EON Steel v blízkosti Tank PODu. Následujte instrukce popisující zarovnání sondy Tank POD v příslušné kapitole uživatelské příručky k sondě Tank POD.
 5. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou dýchací směs pro Tank POD.

  POD confirm pairing Eon

POZNÁMKA:

Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační.

 1. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou dýchací směs.

Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

 1. Zvolte, kterou sondu Tank POD použijete pro jednotlivé dýchací směsi výběrem sondy Tank POD pro dýchací směs v otázce v nabídce Plyny.

  Pod pair Eon

 2. Ujistěte se, že byla sonda aktivována, kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na sondě Tank POD. V nabídce je konkrétní Tank POD identifikován sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi. Jakmile dýchací směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

VAROVÁNÍ:

Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.

POZNÁMKA:

Sériové číslo najdete na kovové základně a také na krytu sondy Tank POD.

tankpod serial number new

TIP:

Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie. Zavřete ventil láhve a vypusťte tlak z regulátoru.

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím přiblížení:

 1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení tlaku v lahvi:

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, od které chcete Tank POD odebrat:

  Gas-menu-tankPOD Eon

 3. Vyberte Zrušit spárování:

  Tankpod unpair Eon

 4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu dýchacích směsí:

  Tankpod removed screen steel

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím nabídky:

 1. V nabídce Plyny vyberte dýchací směs, pro kterou chcete Tank POD odebrat:

  Gas-menu-tankPOD Eon

 2. Vyberte Tank POD, kterou chcete odebrat (zkontrolujte sériové číslo):

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 3. Vyberte Zrušit spárování:

  Tankpod unpair Eon

 4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu dýchacích směsí:

  Tankpod removed screen steel

Table of Content