Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Jak naplánovat ponor pomocí funkce Plánovač ponoru

Před plánováním svého prvního ponoru si projděte nastavení plánovače a upravte je podle svých osobních preferencí. Plánovač ponoru a jeho nastavení jsou k dispozici v nabídce Hlavní nabídka » Plánovač ponoru.

 1. Nejprve nastavte hodnoty pro:

  • osobní spotřebu dýchací směsi (výchozí hodnota: 25 l/min / 0,90 ft3)
  • tlak v lahvi (výchozí hodnota: 200 bar / 3000 psi)
  • objem lahve (výchozí hodnota: 12 litrů / 80 ft3, 3000 psi)
  POZNÁMKA:

  Abyste získali správné výpočty pro dýchací směsi, je důležité nejprve nastavit tyto hodnoty.

 2. Pomocí spodního a horního tlačítka zvyšte nebo snižte příslušné hodnoty. Pokud si nejste jisti, jaká je vaše osobní spotřeba dýchací směsi, doporučujeme použít výchozí hodnotu, tedy 25 l/min (0,90 ft3/min).

  POZNÁMKA:

  Odhad zbývajícího času dýchací směsi je založen na tlaku v lahvi před zahájením ponoru mínus 35 barů (510 psi).

Hloubku ponoru, procento O2 v plynové směsi a povrchový interval lze upravit v nabídce Zobrazit plánovač.

Na základě těchto parametrů nabídka Plánovač ponoru neukazuje žádnou dobu dekompresního potápění pro účely plánování. Pokud je zadána velikost lahve, tlak v lahvi a spotřeba dýchací směsi, zobrazí plánovač také výpočet zbývající doby plynu.

Dive planner EonCore

Výpočet času, po který může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky, je založen na hloubce ponoru a dýchací směsi. Zohledňuje se případný zbytkový dusík z předchozích ponorů a také čas strávený na hladině. čas plynu závisí na hloubce ponoru, směsi plynů, osobní spotřebě, velikosti nádrže a tlaku v nádrži.

Plánování prvního ponoru v sérii

 1. Zadejte požadovanou hloubku a plynovou směs do nabídky Zobrazit plánovač.
 2. Například zadejte 18 metrů a použijte jako dýchací směs stlačený vzduch. V takovém případě se zobrazí:

  dive planner 1 eon

  Hodnoty vypočítané v tomto příkladu jsou:

  1. Počet ponorů v sérii: 1
  2. Dostupný čas bez dekomprese: 51 minut
  3. Zbývající čas plynu: 41 minut

Plánování následných ponorů

Plánovač ponorů umožňuje nastavovat povrchový interval v 10minutových přírůstcích. Maximální hodnota, kterou lze nastavit, činí 48:00 hodin.

V příkladu níže je povrchový interval před druhým ponorem 1 hodina 37 minut. Prozkoumejte, jak různé hodnoty povrchového intervalu ovlivňují dobu ponoru bez dekompresních zastávek.

Diveplanner2

Table of Content