Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Přizpůsobení režimů ponoru pomocí aplikace Suunto

Postup pro přizpůsobení funkcí počítače Suunto EON Steel:

 1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Suunto z obchodu s aplikacemi svého mobilního zařízení se systémem iOS/Android.
 2. Zapněte v telefonu Bluetooth a nechte aplikaci vyhledat dostupná zařízení Suunto.
 3. Spárujte počítač Suunto EON Steel s aplikací.
 4. Zvolte Přizpůsobení režimu ponoru. Zde můžete vytvářet nové režimy ponoru a upravovat stávající.
POZNÁMKA:

Při vytváření nebo úpravách režimů ponoru je zapotřebí synchronizovat změny s počítačem Suunto EON Steel, aby se nastavení uložila do zařízení. Synchronizace se provádí automaticky při zjištění změn a můžete ji spustit i ručně.

Přizpůsobení režimu ponoru zahrnuje následující kroky:

Přizpůsobení názvů režimů ponoru

 • Přidejte vlastní název režimu ponoru. Maximální délka názvu je 15 znaků.
 • Použijte název, který je krátký a výstižný, abyste mohli snadno identifikovat funkce a údaje, které jste pro příslušný režim ponoru zvolili.

Výběr režimu ponoru

 • Zvolte Gauge, CCR nebo OC.
 • Další informace naleznete v podrobném popisu potápěčských režimů v části Režimy ponoru.

Výběr nastavení

 • Proveďte nastavení, která potřebujete pro svůj ponor (např. zastávky nebo alarmy).
 • Všimněte si, že možnosti nastavení jsou k dispozici v závislosti na vybraném typu ponoru.
 • Další informace o jednotlivých nastaveních naleznete v příslušných částech uživatelské příručky.

Upravení zobrazení

 • Pro každý režim ponoru můžete vytvořit až čtyři vlastní zobrazení.
 • Vyberte nové zobrazení ze seznamu uložených zobrazení. K dispozici jsou zobrazení Bez dekomp. (výchozí), Kompas, Tlak v lahvi a Měřič času.
 • Přizpůsobení stylu zobrazení. Vyberte výrazný, grafický nebo klasický styl:

  • V prominentním stylu jsou klíčové informace zobrazeny velkými číslicemi:

   Styles Prominent

  • V grafickém stylu jsou informace zobrazeny včetně přídavných vizuálních prvků:

   Styles Graphical

  • V klasickém stylu jsou informace zobrazeny tradičním způsobem pomocí číselných hodnot:

   Styles Classic

 • U každého zobrazení daného režimu můžete upravovat, mazat a přidávat nová pole.

 • Další informace o zobrazeních v různých režimech potápění naleznete v příslušných částech v kapitole Režimy ponoru.

Přidávání a úpravy plynových směsí

 • Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Plyny zařízení Suunto EON Steel.
 • Zapněte/vypněte volbu Více plynů.
 • Když je zapnutá funkce Více plynů, přidejte nové plynové směsi.
POZNÁMKA:

Podrobný podpůrný materiál týkající se přizpůsobení režimu potápění v aplikaci Suunto najdete na adrese https://www.suunto.com/Support/dive-computers-and-instruments-support/suunto-eon-steel/.

Table of Content