Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Postup přizpůsobování režimů ponorů pomocí softwaru DM5

Postup pro přizpůsobení funkcí přístroje Suunto EON Steel:

 1. Stáhněte si a nainstalujte software Suunto DM5 ze http://www.suunto.com/DM5.
 2. Připojte přístroj Suunto EON Steel k počítači USB kabelem.
 3. V okně se seznamem zařízení zvolte Suunto EON Steel.
 4. Vyberte záložku Customization (Uživatelské nastavení). Zde můžete vytvářet nové režimy ponoru a upravovat stávající.
POZNÁMKA:

Při vytváření nebo úpravách režimů ponoru je zapotřebí synchronizovat provedené změny s vaším Suunto EON Steel před odpojením USB kabelu. V opačném případě budou změny ztraceny.

Možnosti uživatelského nastavení jsou rozděleny do čtyř kategorií:

 • Název režimu ponoru
 • Algoritmus ponoru
 • Nastavení směsi
 • Přizpůsobení zobrazení

Uživatelské nastavení kategorií:

Režim ponoru (název)

 • Použijte název, který je krátký a výstižný, abyste mohli snadno identifikovat funkce a údaje, které jste pro příslušný režim ponoru zvolili.
 • Maximální délka názvu je 15 znaků.

Algoritmus ponoru

 • Vyberte k použití algoritmus Suunto Fused RGBM 2 nebo možnost No algorithm (Žádný algoritmus) (viz Dekompresní algoritmus).
 • Pokud vyberete možnost No algorithm (Žádný algoritmus), bude v daném režimu potápěčský přístroj Suunto EON Steel fungovat jako gauge (časomíra doby strávené u dna). Další možnost nastavení je pouze:
  • Typ ponoru
 • Pokud vyberete algoritmus Suunto Fused RGBM 2, máte ještě další možnosti nastavení:
  • Typ ponoru: OC (otevřený okruh) / CCR
  • Personal (Osobní) (míra konzervatismu algoritmu – pro další informace viz část Osobní nastavení)
  • Altitude (Nadmořská výška) (pro další informace viz část Vysokohorský ponor)

Nastavení směsi

Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Plyny přístroje Suunto EON Steel.

 • Zapněte/vypněte volbu Multiple gases (Více dýchacích směsí). Když je tato volba zapnutá, aktivuje se možnost Modify gases while diving (Změny dýchacích směsí při ponoru).

  V případě, že je tato možnost vypnutá, je nabídka zjednodušená a snadněji použitelná pouze s jednou dýchací směsí.

  Zde lze aktivovat také helium.

 • U možnosti Gas max pO2 (Max. pO2 dýchací směsi) můžete nastavit ruční volbu nebo pevnou volbu:
  • Chcete-li, aby byla vybraná volba použita pro všechny směsi, nastavte pevnou volbu. Nemůžete provádět ruční úpravy v nabídce Gases (dýchací směsi), protože je tato možnost deaktivována. Můžete vybírat z možností:
   • Pevně na 1,2
   • Pevně na 1,3
   • Pevně na 1,4
   • Pevně na 1,5
   • Pevně na 1,6
  • Chcete-li upravovat ručně max. hodnotu pO2 plynové směsi v nabídce Plynypro každou směs zvlášť, vyberte možnost manuální úpravy.

Přizpůsobení zobrazení

Pro všechny režimy ponoru si můžete vytvořit až čtyři vlastní zobrazení.

Styl zobrazení může být prominentní, grafický nebo klasický.

V prominentním stylu jsou klíčové informace zobrazeny velkými číslicemi:

Styles Prominent

V grafickém stylu jsou informace zobrazeny včetně přídavných vizuálních prvků:

Styles Graphical

V klasickém stylu jsou informace zobrazeny tradičním způsobem pomocí čísel:

Styles Classic

V prominentním a grafickém stylu jsou k dispozici čtyři různá zobrazení: bez dekomprese, tlak v láhvi, časovač a kompas. V klasickém stylu můžete využít zobrazení bez dekomprese a kompas.

U každého zobrazení módu můžete nastavit, jaké informace si přejete zobrazit v přizpůsobitelných polích. Při editaci obrazovky v softwaru DM5 budete mít k dispozici náhled toho, jak bude obrazovka vypadat na zařízení Suunto EON Steel.

Na každé obrazovce můžete definovat přepínatelná pole. Mezi těmito hodnotami můžete přepínat pomocí spodního tlačítka. Tato přizpůsobitelná datová pole se od sebe liší v závislosti na zvoleném rozvržení (klasické, grafické nebo výrazné). Pomocí softwaru DM5 můžete tato pole přizpůsobit a dozvědět se o nich více.

Table of Content