Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Shoda

CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu DP141 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

EN 250 a FIOH

Manometr a díly potápěčského počítače, které jsou použity k měření tlaku v lahvi, jsou v souladu s požadavky standardu Evropské komise EN 250 vztahující se měření tlaku v plynových nádobách. Institut FIOH, jmenovitě subjekt č. 0430, certifikoval tento počítač v kategorii osobní ochranné elektroniky.

Soulad s FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a

(2) toto zařízení musí akceptovat všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. Tento výrobek byl testován na shodu se standardy FCC a je určen pro domácí nebo kancelářské použití.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Suunto, mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle nařízení FCC.

IC

Tento přístroj je v souladu s normami RSS licenční výjimky Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) tento přístroj nesmí způsobovat interference, a

(2) tento přístroj musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Table of Content