Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Vlastnosti

Alarmy, varování a oznámení

Suunto EON Steel obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varování mohou být červená nebo žlutá. Oznámení jsou vždy žlutá.

Alarmy, varování a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.

Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.

AlarmVysvětlení
AscSpeedAlertRychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 ft) za minutu již pět vteřin nebo déle.
ErrorConditionHorní hranice dekomprese nebo povinná bezpečnostní zastávka byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 ft). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji.
alarm pO2highParciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku.
alarm pO2low newParciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Okamžitě se ponořte do vyšší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s vyšším podílem kyslíku.

Varování vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varování potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

VarováníVysvětlení
CNS 100%Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 100% limitu
OTU 300Bylo dosaženo doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
HloubkaHloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku
Doba ponoruDosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit
Vysoké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup.
Nízké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu je vyšší než bezpečná úroveň (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup.
Zbývající čas plynuZbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 bar (přibl. 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je nula.
Bezpečnostní zastávka nedodrženaHorní hranice dobrovolné bezpečnostní zastávky byla překročena o více než 0,6 m (2 ft)
Tlak v lahvi
50bar alarm eon steel
Tlak ve vaší lahvi je pod nastaveným limitem. V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 bar, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně v intervalu 10 až 360 bar (145–5 221 psi). Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 bar (725 psi). Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 bar (725 psi) na červenou.

Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

OznámeníVysvětlení
CNS 80%Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 80% limitu
OTU 250Bylo dosaženo přibližně 80 % doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
Změň plynV rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs
Vybitá baterieZbývají přibližně tři hodiny ponoru
Nutno nabít bateriiZbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít
Setpoint změněnSetpoint byl automaticky nebo ručně změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint.
Vlastní setpointSetpoint byl změněn na vlastní setpoint při potápění s rebreatherem.

Table of Content