Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Vlastnosti

Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Suunto EON Steel obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovou signalizací (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varovné hlášky mohou být červené nebo žluté. Oznámení jsou vždy žlutá.

Alarmy, varovné hlášky a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.

Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.

AlarmVysvětlení
AscSpeedAlertRychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 stop) za minutu již pět vteřin nebo déle.
ErrorConditionHorní hranice dekomprese nebo povinná bezpečnostní zastávka byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji.
alarm pO2highParciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku.
alarm pO2low newParciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Okamžitě se ponořte do vyšší hloubky nebo přepněte na dýchací směs s vyšším podílem kyslíku.

Varovné hlášky vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varovnou hlášku potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Varovná hláškaVysvětlení
CNS 100%Otrava centrální nervové soustavy je na 100% hranici
CNS 80%Otrava centrální nervové soustavy je na 80% hranici
OTU 300Bylo dosaženo doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
OTU 250Bylo dosaženo přibližně 80 % doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
HloubkaHloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku
Doba ponoruDosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit
Vysoké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu překračuje bezpečnou úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako dýchací směs pro nouzový výstup
Nízké pO₂ diluentuParciální tlak kyslíku diluentu je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako dýchací směs pro nouzový výstup
Zbývající čas plynuZbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 barů (přibl. 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je 0.
Safety stop broken (Bezpečnostní zastávka porušena)Horní hranice dobrovolné bezpečnostní zastávky byla překročena o více než 0,6 m (2 stopy)
Tlak v lahviTlak v lahvi je pod nastaveným limitem. V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 barů, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně v intervalu 10 až 360 barů (145–5221 psi). Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 barů (725 psi). Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 barech (725 psi) na červenou.

Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

OznámeníVysvětlení
Změň plynV rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs
Vybitá baterieZbývají přibližně tři hodiny ponoru
Nutno nabít bateriiZbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít
Setpoint změněnSetpoint byl automaticky nebo ručně změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint.
Vlastní setpointSetpoint byl změněn na vlastní setpoint při potápění s rebreatherem.

Table of Content