Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Dekompresní profil

Dekompresní profil lze nastavit v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Dekompresní profil.

Plynule dekompresní profil

Tradičně, již od Haldanových tabulek vydaných v roce 1908, byly dekompresní zastávky vždy v pevně stanovených hloubkách, například 15 m, 12 m, 9 m, 6 m a 3 m. Tato praktická metoda byla zavedena před nástupem potápěčských počítačů. Při stoupání však dekomprese ve skutečnosti probíhá postupně, řadou malých kroků, čímž dochází k efektivnímu vytváření hladké dekompresní křivky.

Nástup mikroprocesorů umožnil společnosti Suunto přesněji modelovat skutečné chování těla během dekomprese. Kontinuální dekompresní křivka je součástí algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2.

Při jakémkoli stoupání zahrnujícím dekompresní zastávky počítají potápěčské počítače Suunto bod, ve kterém řídicí modul naměří překročení určité hodnoty okolního tlaku (tj. bod, ve kterém je tlak tkáně vyšší než tlak okolí), a začíná odsycování plynu, tedy desaturace. Tento hloubkový bod se označuje jako spodní hranice dekomprese. Nad touto hloubkou a současně pod horní hranicí dekomprese se nachází dekompresní oblast. Rozsah dekompresní oblasti je závislý na profilu ponoru.

Desaturace v předních rychlých tkáních na spodní hranici dekomprese nebo v její blízkosti bude pomalá, protože vnější gradient je malý. U pomalejších tkání může stále docházet k saturaci a v závislosti na časovém intervalu se může potřeba dekomprese zvýšit. V takovém případě se horní hranice dekomprese může snížit a spodní hranice naopak zvýšit.

Algoritmus Suunto RGBM optimalizuje tyto dva protichůdné vlivy kombinací pomalého stoupání a kontinuální dekompresní křivky. Veškerá opatření jsou založena na řízení objemu expandujících plynů během stoupání. Proto algoritmy Suunto RGBM používají maximální rychlost výstupu 10 m/min, což se v průběhu let ukázalo jako účinné ochranné opatření.

Spodní hranice dekomprese představuje bod, ve kterém se algoritmus RGBM snaží maximalizovat bublinovou kompresi, zatímco dekompresní „strop“, tedy horní hranice dekomprese, maximalizuje desaturaci.

Další výhodou znalosti spodní a horní hranice dekomprese je, že tento model zohledňuje ztížené udržování přesné hloubky pro optimalizaci dekomprese v rozbouřených vodách. Udržováním hloubky mezi stanovenými hranicemi dekomprese může probíhat dekomprese neustále, byť pomaleji, než by bylo optimální. Vzniká tím tolerance, která pomáhá minimalizovat riziko vynesení potápěče nad horní hranici dekomprese vlnami. Kontinuální dekompresní křivka používaná algoritmem Suunto rovněž poskytuje mnohem hladší a přirozenější dekompresní profil než tradiční dekompresní „krok“.

Suunto EON Steel má funkci zobrazení horní hranice dekomprese. Optimální dekomprese nastává v dekompresní oblasti, která je zobrazena šipkami nahoru i dolů. Je-li hloubka horní hranice dekomprese překročena, potápěč bude vyzván k sestupu zpět do dekompresní oblasti šipkou směřující dolů a zvukovým alarmem.

Postupně dekompresní profil

V tomto dekompresním profilu se stoupání dělí na tradiční 3m (10ft) kroky neboli stupně. V tomto modelu bude dekomprese probíhat v tradičních, pevně stanovených hloubkách.

Continuous Stepped Eon Core

POZNÁMKA:

Volba dekompresního profilu je k dispozici pro zařízení EON Steel Black a zařízení EON Steel s aktualizací softwaru 2.5.

Table of Content