Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Dekompresní ponory

Dekompresní ponory

Pokud při ponoru překročíte bezdekompresní limit, poskytuje Suunto EON Steel informace o dekompresi nezbytné pro výstup. Informace o výstupu vždy obsahují dvě hodnoty:

  • horní hranice dekomprese: hloubka, nad kterou byste neměli vystoupat
  • čas výstupu: optimální čas výstupu na hladinu v minutách s ohledem na použité plynové směsi
VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Součástí dekompresního ponoru jsou tři zastávky:

  • Bezpečnostní zastávka
  • Hloubková zastávka
  • Dekompresní zastávka

Prostřednictvím nabídky Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) je možné hloubkové zastávky zapnout nebo vypnout. Délku trvání bezpečnostní zastávky lze nastavit na 3, 4 nebo 5 minut.

Obrázek níže ukazuje, jakým způsobem dekompresi zobrazuje přístroj Suunto EON Steel. Když vystoupáte do hloubky, která je poblíž horní hranice dekomprese a vstoupíte do oblasti dekompresní zastávky, objeví se před hodnotou horní hranice dekomprese dvě šipky.

decompression explained

Oblast dekompresní zastávky odpovídá horní hranici dekomprese + 3,0 metry (9 stop). Toto je hloubka, při které musí proběhnout dekomprese. Čím blíže horní hranici dekomprese se budete nacházet, tím kratší dekomprese bude.

Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese, stále existuje bezpečná oblast, která odpovídá hloubce horní hranice dekomprese mínus 0,6 metru (2 stopy). V této bezpečné oblasti stále pokračuje výpočet dekomprese, avšak bude vám doporučeno, ať klesnete do nižší hloubky pod horní hranici dekomprese. To je znázorněno zbarvením hodnoty hloubky horní hranice dekomprese do žluté a šipkou směřující dolů.

Pokud se dostanete nad bezpečnou oblast, výpočet dekomprese se pozastaví, dokud nesestoupíte pod tento limit. Zvukové upozornění a šipka směrem dolů před červenou hodnotou horní hranice dekomprese indikují nebezpečnou dekompresi.

Pokud budete alarm ignorovat a zůstanete nad bezpečnou oblastí po dobu tří minut, zablokuje přístroj Suunto EON Steel výpočet algoritmu a dekompresní informace již nebudou při ponoru k dispozici. Viz Algoritmický zámek.

Níže se nachází typická obrazovka při dekompresním ponoru, na které je zobrazena dobu výstupu a první požadovaná hloubková zastávka v hloubce 20,3 metru:

ascTime

Suunto EON Steel zobrazuje hodnotu horní hranice dekomprese vždy od nejhlubšího z těchto zastávek. Hloubkové zastávky a hranice bezpečnostních zastávek jsou vždy v konstantní hloubce, když jste na zastávce. Odpočítávání vždy probíhá v minutách a sekundách.

Níže je zobrazen příklad obrazovky počítače Suunto EON Steel během hloubkové zastávky:

deepstop

Níže je zobrazen příklad obrazovky počítače Suunto EON Steel během bezpečnostní zastávky:

safetyStop noDeco

Když se budete nacházet poblíž horní hranice dekomprese, bude se její hloubka při dekompresních zastávkách neustále snižovat. Tím zajištěna postupná dekomprese s optimálním časem výstupu.

Níže se nachází příklad obrazovky počítače Suunto EON Steel během dekompresní zastávky:

decostop

POZNÁMKA:

Při výstupu vždy doporučujeme držet se poblíž horní hranice dekomprese.

Doba výstupu vždy odpovídá minimálnímu času potřebnému k výstupu na hladinu. Její součástí je:

  • Čas strávený hloubkovými zastávkami
  • Doba výstupu z hloubky při rychlosti 10 m (33 stop) za minutu
  • Čas potřebný k dekompresi
VAROVÁNÍ:

SKUTEČNÁ DOBA VÝSTUPU MŮŽE BÝT DELŠÍ NEŽ ÚDAJ, KTERÝ ZOBRAZUJE POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ! Doba výstupu se prodlouží, pokud: (1) zůstanete v určité hloubce delší dobu, (2) vaše rychlost výstupu bude nižší než 10 m/min (33 stop/ min), (3) provedete dekompresní zastávku hlouběji než je horní hranice dekomprese a/nebo (4) zapomenete změnit plynovou směs. Tyto faktory mohou rovněž ovlivnit objem dýchací směsi potřebný pro výstup na hladinu.

Hloubka poslední zastávky

Hloubku poslední zastávky během dekompresních ponorů můžete nastavit v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Last stop depth (Hloubka poslední zastávky). K dispozici jsou dvě možnosti – 3 a 6 m (10 a 20 stop).

Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (10 stop). To je doporučená hloubka poslední zastávky.

POZNÁMKA:

Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (10 stop).

Table of Content