Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Dekompresní ponory

Když při dekompresním ponoru překročíte bezdekompresní limit, Suunto EON Steel vám poskytne informace o dekompresi potřebné pro výstup. Informace o výstupu vždy obsahují dvě hodnoty:

 • Strop: hloubka, nad kterou byste neměli jít
 • doba výst.: optimální doba výstupu v minutách na povrch s danou dýchací směsí
VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Součástí dekompresního ponoru jsou tři zastávky:

 • Bezpečnostní zast.: jedná se o doporučenou tříminutovou zastávku při každém ponoru nad 10 metrů (33 ft).
 • Deepstop: tato zastávka se doporučuje při potápění v hloubce větší než 20 m (66 ft).
 • Dekompresní zastávka: toto je povinná zastávka při dekompresním ponoru, která je nezbytná pro vaši bezpečnost a má za účel předcházet dekompresní nemoci.

Pomocí nabídky Nastavení ponoru » Parametry můžete

 • zapnout či vypnout hloubkové zastávky (ve výchozím nastavení jsou zapnuté)
 • nastavit délku trvání bezpečnostní zastávky na 3, 4 nebo 5 minut (výchozí hodnota je 3 min)
 • nastavit poslední hloubkovou bezpečnostní zastávku na 3,0 m nebo 6,0 m (výchozí hodnota je 3,0 m)

Následující ilustrace ukazuje dekompresní ponor s horní hranicí dekomprese 17,7 m (58 ft):

deco dive steel

Na ilustraci výše vidíte ve směru zdola nahoru následující:

 1. Je zde oblast dekompresní zastávky (Deco window), což je vzdálenost mezi horní hranicí dekomprese (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 ft) a horní hranicí dekomprese. V tomto příkladu je tedy oblast dekompresní zastávky mezi hloubkou 20,7 m (68 ft) a 17,7 m (58 ft). Jedná se o oblast, kde probíhá dekomprese. Čím blíže se této dekompresní zóně nacházíte, tím blíže je čas dekomprese optimální hodnotě.

  Když vystoupáte do hloubky, která je poblíž horní hranice dekomprese a vstoupíte do oblasti dekompresní zastávky, objeví se před hodnotou horní hranice dekomprese dvě šipky. Bílé šipky směřující dolů a nahoru indikují, že se nacházíte v oblasti dekompresní zastávky.

 2. Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese, stále existuje bezpečná oblast, která odpovídá hloubce horní hranice dekomprese mínus 0,6 m (2 ft). V tomto příkladu jde o zónu od 17,7 m (58 ft) do 17,1 m (56 ft). V této bezpečné oblasti stále pokračuje výpočet dekomprese, avšak bude vám doporučeno, ať klesnete do nižší hloubky pod horní hranici dekomprese. To je znázorněno změnou zbarvení hodnoty hloubky horní hranice dekomprese na žlutou a žlutou šipkou směřující dolů.

 3. Pokud se dostanete nad bezpečnou oblast, výpočet dekomprese se pozastaví do chvíle, než sestoupíte pod tento limit. Zvukový alarm a červená šipka směřující dolů před hodnotou horní hranice dekomprese signalizují nebezpečnou dekompresi.

  Pokud budete alarm ignorovat a zůstanete nad bezpečnou oblastí po dobu tří minut, zablokuje počítač Suunto EON Steel výpočet algoritmu a dekompresní informace již nebudou při ponoru k dispozici. Viz Uzamčení algoritmu.

Příklady zobrazení dekomprese

Suunto EON Steel zobrazuje vždy tu nejnižší horní hranici dekomprese.

Níže je typická obrazovka při dekompresním ponoru, na které je zobrazena doba výstupu a první požadovaná hloubková zastávka v hloubce 20,3 metru:

ascTime

Níže se nachází příklad zobrazení volitelné hloubkové zastávky v počítače Suunto EON Steel:

deepstop

Níže se nachází příklad zobrazení povinné zastávky v počítači Suunto EON Steel:

ceiling 3 red steel

POZNÁMKA:

V případě, že doba pobytu nad horní hranicí dekomprese překročí 3 minuty, dekompresní algoritmus se zablokuje.

Když se budete nacházet poblíž horní hranice dekomprese v režimu nepřetržitého stoupání, bude se její hloubka při dekompresních zastávkách neustále snižovat. Tím je zajištěna nepřetržitá dekomprese s optimálním časem výstupu. V režimu postupného stoupání je horní hranice dekomprese po určitou dobu stejná a poté se postupně zvyšuje o 3 m (9,8 ft).

POZNÁMKA:

Při výstupu vždy doporučujeme držet se poblíž horní hranice dekomprese.

Čas výstupu vždy odpovídá minimálnímu době potřebné k výstupu na hladinu. Její součástí jsou:

 • Doba potřebná pro hloubkové zastávky
 • Doba výstupu z hloubky při rychlosti 10 m (33 ft) za minutu
 • Čas potřebný k dekompresi
VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že použijete všechny plynové směsi uvedené v nabídce Gases (Plynové směsi). Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

VAROVÁNÍ:

SKUTEČNÁ DOBA VÝSTUPU MŮŽE BÝT DELŠÍ NEŽ ÚDAJ, KTERÝ ZOBRAZUJE POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ! Doba výstupu se prodlouží, pokud: (1) zůstanete v určité hloubce delší dobu, (2) vaše rychlost výstupu bude nižší než 10 m/min (33 stop/ min), (3) provedete dekompresní zastávku hlouběji než je horní hranice dekomprese a/nebo (4) zapomenete změnit plynovou směs. Tyto faktory mohou rovněž ovlivnit objem dýchací směsi potřebný pro výstup na hladinu.

Hloubka poslední zastávky

Hloubku poslední zastávky u dekompresních ponorů můžete upravit v nabídce: Nastavení ponoru » Parametry » Hloubka poslední zastávky. Existují dvě možnosti: 3 m a 6 m (9,8 ft a 19,6 ft).

Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (9,8 ft). To je doporučená hloubka poslední zastávky.

POZNÁMKA:

Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (9,8 ft).

TIP:

Zvažte nastavení hloubky posledního zastavení na 6 m (19,6 ft), pokud se potápíte v rozbouřeném moři a zastavení na 3 m (9,8 ft) je náročné.

Table of Content