Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Hloubkové a bezpečnostní zastávky

Horní hranice hloubkových a bezpečnostních zastávek se vždy nacházejí v konstantní hloubce. Časy bezpečnostní a hloubkové zastávky se odpočítávají v minutách a sekundách.

Bezpečnostní zast.

Existují dva typy bezpečnostních zastávek: dobrovolné a povinné. Bezpečnostní zastávka je povinná, pokud během ponoru dojde k překročení rychlosti stoupání. Povinná bezpečnostní zastávka je znázorněna červeně, zatímco dobrovolná bezpečnostní zastávka je označena žlutě.

Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (33 ft) se vždy doporučuje tříminutová (3 min) bezpečnostní zastávka.

Délka trvání bezpečnostní zastávky je vypočítaná v hloubce mezi 2,4 a 6 m (7,9 a 19,6 ft). To je znázorněno šipkami nahoru/dolů vlevo od hodnoty hloubky zastávky. Délka trvání bezpečnostní zastávky je zobrazena v minutách a sekundách. Pokud bude rychlost výstupu při ponoru příliš velká, může délka trvání bezpečnostní zastávky překročit tři (3) minuty. Pokud k překročení došlo vícekrát, je dodatečná doba zastavení delší. Bezpečnostní zastávky lze nastavit na tři (3), čtyři (4) nebo pět (5) minut.

Dobrovolná bezpečnostní zastávka je vyznačena žlutě:

safetyStop noDeco

Povinná bezpečnostní zastávka je vyznačena červeně:

mandatory safety stop steel

Deepstop

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (66 ft) se hloubkové zastávky aktivují automaticky. Během výstupu se hloubková zastávka aktivuje ve chvíli, kdy se budete nacházet v polovině maximální hloubky. Hloubková bezpečnostní zastávka je zobrazena stejně jako běžná bezpečnostní zastávka. Jakmile se budete nacházet v rozmezí hloubkové bezpečnostní zastávky, před hodnotou její hloubky se zobrazí šipky nahoru/dolů a spustí se časomíra hloubkové bezpečnostní zastávky. Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 ft). Výpočet bude zahájen v cílové hloubce hloubkové zastávky navýšené o 0,5 m (1,6 ft). Výpočet bude ukončen ve vzdálenosti 3 m (9,8 ft) od hloubky hloubkové zastávky.

Součástí výstupu může být více než jedna hloubková zastávka. Pokud se například ponoříte do hloubky 42 m (137,8 ft), bude první hloubková zastávka v hloubce 21 metrů (68,9 ft) a druhá na úrovni 10,5 m (34,4 ft). Druhá hloubková zastávka má délku 2 minuty.

V následujícím příkladu se potápěč ponoří do hloubky maximálně 30,4 m (99,7 ft) a má hloubkovou zastávku v 15,2 m (49,8 ft):

deepstop dive steel

Pod hloubkou 20,0 m (66 ft) se aktivuje hloubková zastávka. V tomto případě musí potápěč při výstupu z ponoru uskutečnit hloubkovou zastávku v polovině maximální hloubky, tedy v hloubce 15,2 m (49,9 ft).

Je-li hloubka zastávky 15,2 m (49,9 ft), zahájí se výpočet v hloubce 15,7 m (51,5 ft) a ukončí se v hloubce 12,2 m (40 ft). Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 ft) a ve chvíli, kdy se potápěč nachází v tomto rozpětí, budou na displeji zobrazeny dvě bílé šipky mířící k sobě.

Když potápěč vystoupá nad horní hranici oblasti hloubkové zastávky (v tomto případě nad 14,2 m (46,6 ft)), signalizuje mu žlutá šipka směřující dolů, že jeho hloubka není optimální a doporučuje se, aby sestoupil do větší hloubky. Barva čísla cílové hloubky zastávky se také změní na žlutou.

Pokud bude potápěč pokračovat ve výstupu, po dalších 0,5 m (1,6 ft) se objeví červená šipka směřující dolů a alarm jej začne upozorňovat, aby okamžitě sestoupil do větší hloubky. Výpočet hloubkové zastávky poběží ještě dalšího 1,5 m (4,9 ft) směrem nahoru, ale poté se zastaví. V případě uvedeném výše se zastaví v hloubce 12,2 m (40,0 ft).

POZNÁMKA:

Pokud je v aktuálním režimu ponoru aktivní dýchací směs s heliem (trimix), není možné z bezpečnostních důvodů hloubkovou bezpečnostní zastávku vypnout. Když se nepoužívá helium, je možné hloubkové zastávky zapínat a vypínat. Doporučuje se však mít hloubkové zastávky zapnuté při všech ponorech. Pokud máte hloubkové zastávky zapnuté, ale během ponoru je vynecháte, ovlivníte příští ponor, který bude konzervativnější.

Table of Content