Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Hloubkové bezpečnostní zastávky

Bezpečnostní zastávky

Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (33 stop) se vždy doporučuje tříminutová bezpečnostní zastávka.

Délka trvání bezpečnostní zastávky je vypočítaná pro hloubku mezi 2,4 a 6 metry (7,9 a 20 stopami). To je znázorněno šipkami nahoru/dolů vlevo od hodnoty hloubky zastávky. Délka trvání bezpečnostní zastávky je zobrazena v minutách a sekundách. Pokud bude rychlost výstupu při ponoru příliš vysoká, může délka trvání bezpečnostní zastávky překročit tři (3) minuty. Bezpečnostní zastávky lze nastavit na tři (3), čtyři (4) nebo pět (5) minut.

safetyStop noDeco

Hloubkové zastávky deepstop

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (66 stop) se zastávky deepstop aktivují automaticky. Během výstupu se zastávka deepstop aktivuje ve chvíli, kdy se budete nacházet v polovině maximální hloubky. Hloubková bezpečnostní zastávka (deepstop) je zobrazena stejně jako běžná bezpečnostní zastávka. Jakmile se budete nacházet v rozmezí hloubkové bezpečnostní zastávky, před hodnotou její hloubky se zobrazí šipky nahoru/dolů a spustí se časomíra hloubkové bezpečnostní zastávky. Rozpětí zastávky deepstop je +/- 1,5 m (4,9 stopy). Výpočet bude zahájen v cílové hloubce zastávky deepstop navýšené o 0,5 m (1,6 stopy). Výpočet bude ukončen ve vzdálenosti 3 m (9,8 stopy) od zastávky deepstop.

Součástí výstupu může být více než jedna zastávka deepstop. Pokud se například ponoříte do hloubky 42 m (137,8 stopy), bude první zastávka deepstop v hloubce 21 metrů (68,9 stopy) a druhá na úrovni 10,5 m (34,4 stop). Druhá zastávka deepstop má délku 2 minuty.

V následujícím příkladu se potápěč ponoří do hloubky maximálně 30,4 m (99,7 stopy) a má zastávku deepstop v 15,2 m (49,8 stopách):

deepstop dive steel

Pod 20,0 m (66 stop) se aktivuje zastávka deepstop. V tomto případě musí potápěč při výstupu z ponoru uskutečnit zastávku deepstop v polovině maximální hloubky, tedy v hloubce 15,2 m (49,9 stopy).

Je-li hloubka zastávky deepstop 15,2 m (49,9 stopy), zahájí se výpočet v hloubce 15,7 m (51,5 stopy) a ukončí se v hloubce 12,2 m (40 stop). Rozpětí zastávky deepstop je +/- 1,5 m (4,9 stopy) a ve chvíli, kdy se potápěč nachází v tomto rozpětí, budou na displeji zobrazeny dvě bílé šipky mířící k sobě.

Když potápěč vystoupá nad horní hranici oblasti zastávky deepstop (v tomto případě nad 14,2 m / 46,6 stopy), signalizuje mu žlutá šipka směřující dolů, že jeho hloubka není optimální a doporučuje se, aby sestoupil do větší hloubky. Barva čísla cílové hloubky zastávky deepstop se také změní na žlutou.

Pokud bude potápěč pokračovat ve výstupu, po dalších 0,5 m (1,6 stop) se objeví červená šipka směřující dolů a alarm jej začne upozorňovat, aby okamžitě sestoupil do větší hloubky. Výpočet zastávky deepstop poběží ještě dalších 1,5 m (4,9 stopy) směrem nahoru, ale poté se zastaví. V případě uvedeném výše se zastaví v hloubce 12,2 m (40,0 stop).

POZNÁMKA:

Pokud je v aktuálním módu ponoru aktivní dýchací směs s heliem (trimix), není možné z bezpečnostních důvodů hloubkovou bezpečnostní zastávku vypnout. Když se nepoužívá helium, je možné zastávky deepstop zapínat a vypínat. Doporučuje se však mít zastávky deepstop zapnuté při všech ponorech. Pokud máte zastávky deepstop zapnuté, ale během ponoru je vynecháte, ovlivníte příští ponor, který bude konzervativnější.

Table of Content