Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

 • Hodiny s kalendářem

Hodiny s kalendářem

Datum a čas lze nastavit prostřednictvím nabídky General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Time & date (Čas a datum).

Formát data a času můžete změnit v nabídce General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroj) / Units and formats (Jednotky a formáty).

Změna nastavení času a data

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 2. Přejděte na položku General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Time & date (Čas a datum).
 3. Pomocí horního nebo spodního tlačítka přejděte na položku Set time (Nastavit čas) nebo Set date (Nastavit datum).
 4. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nastavení.
 5. Změňte hodnotu nastavení pomocí horního a dolního tlačítka.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka se přesunete na následující nastavení.
 7. Po uložení požadované hodnoty a návrat do nabídky Time & date (Čas a datum) opět stiskněte prostřední tlačítko.
 8. Po dokončení nabídku opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Změnu formátu času a data

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 2. Přejděte na položku General (Obecné) / Device settings (Nastavení přístroje) / Units and formats (Jednotky a formáty).
 3. Pomocí horního nebo spodního tlačítka přejděte na položku Time format (Formát času) nebo Date format (Formát data).
 4. Formát změníte a uložíte opakováním výše uvedených kroků 5–8.

Table of Content