Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | OUTLET | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Kompas

Suunto EON Steel obsahuje digitální kompas s kompenzací náklonu, který je k dispozici jako hlavní obrazovka.

view compass

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím Suunto EON Steel je nutné kompas zkalibrovat. Suunto EON Steel zobrazí ikony kalibrace po otevření obrazovky kompasu. Zkalibrujte kompas pomalým otáčením přístroje v ruce ve směru opisování velkých osmiček.

Podívejte se na instruktážní video na YouTube.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

view compassCalibrate

Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. Otevřete nabídku stisknutím a podržením prostředního tlačítka.
 2. Přejděte do nabídky General / Compass.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Compass.
 4. Posunem nahoru či dolů zvolte položku Calibrate (Kalibrovat).
 5. Spusťte kalibraci kompasu pomalým otáčením přístroje a opisováním 3D osmiček, jak je zobrazeno na obrázku.
 6. Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Compass (Kompas).
POZNÁMKA:

Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto EON Steel.

Pro nastavení deklinace:

 1. Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
 2. Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
 5. Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
 7. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Nastavení aretace azimutu

Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.

Nastavení aretace azimutu slouží pro lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.

Aretaci azimutu můžete resetovat kdykoliv, avšak zrušit aretaci je možné pouze nad hladinou.

Nastavení aretace azimutu:

 1. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete obrazovku kompasu.
 2. Podržte počítač Suunto EON Steel rovně před sebou tak, aby horní strana mířila k vašemu cíli.
 3. Podržte stisknuté spodní tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí upozornění Bearing locked (Azimut aretován).

Po dokončení aretace azimutu se na růžici kompasu zobrazí určená poloha, jak je zobrazeno níže.

bearing lock

Pod vaším směrem (velkým číslem uprostřed kompasu) uvidíte také relativní rozdíl mezi vaším azimutem a vaším směrem. Takže pokud se budete například chtít vydat stejným směrem, jako je nastavený azimut, mělo by spodní číslo být 0.

Pokud si přejete nastavit novou aretaci azimutu, jednoduše opakujte postup popsaný výše. Každá aretace azimutu bude uložena do záznamu ponoru s časovou značkou.

Pokud chcete aretaci azimutu odebrat z obrazovky kompasu, musíte se vrátit nad hladinu.

Zrušení aretace azimutu:

 1. Hlavní nabídka se otevře, když v povrchovém stavu podržíte stisknuté prostřední tlačítko.
 2. Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku GENERAL (OBECNÉ) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Compass.
 4. Vyberte položku Clear bearing (Zrušení azimutu) a potvrďte stisknutím prostředního tlačítka.
 5. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Table of Content