Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Kompas

Suunto EON Steel obsahuje digitální kompas s kompenzací náklonu, který je k dispozici jako hlavní obrazovka.

view compass

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím Suunto EON Steel je nutné kompas zkalibrovat. Suunto EON Steel zobrazí ikony kalibrace po otevření obrazovky kompasu. Zkalibrujte kompas pomalým otáčením přístroje v ruce ve směru opisování velkých osmiček.

Podívejte se na instruktážní video na YouTube.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

view compassCalibrate

Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. Otevřete nabídku stisknutím a podržením prostředního tlačítka.
 2. Přejděte do nabídky General / Compass.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Compass.
 4. Posunem nahoru či dolů zvolte položku Calibrate (Kalibrovat).
 5. Spusťte kalibraci kompasu pomalým otáčením přístroje a opisováním 3D osmiček, jak je zobrazeno na obrázku.
 6. Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Compass (Kompas).
POZNÁMKA:

Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto EON Steel.

Pro nastavení deklinace:

 1. Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
 2. Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
 5. Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
 7. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Setting bearing lock

A bearing is the angle between north and your target. In simple terms, it is the direction you want to travel. Your heading, on the other hand, is your actual direction of travel.

You can set a bearing lock to help you orientate yourself underwater and ensure you maintain your direction of travel. For example, you can set a bearing lock for the direction to the reef before leaving the boat.

You can reset the bearing lock at any time, but you can only clear a bearing lock while at the surface.

To set a bearing lock:

 1. Press the middle button to change to the compass view.
 2. Hold your Suunto EON Steel in level in front of you, with the top pointing in the direction to your target.
 3. Keep the lower button pressed until you see the Bearing locked notification.

Once you have a bearing locked, the lock position is indicated on the compass rose, as shown below.

bearing lock

Below your heading (large number in center of compass), you also see the relative difference between your bearing and your heading. So, for instance, when you want to travel in the exact direction of your bearing, the lower number should be 0°.

If you want to set a new bearing lock, just repeat the same procedure above. Each bearing lock is recorded in your dive log with a time stamp.

To clear the bearing lock from your compass view, you need to return to the surface.

To clear a bearing lock:

 1. While in surface state, keep the middle button pressed to enter the main menu.
 2. Scroll to GENERAL with the upper or lower buttons and press the middle button.
 3. Press the middle button to enter Compass.
 4. Select Clear bearing with the middle button.
 5. Keep the middle button pressed to exit.

Table of Content