Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

 • Mobilní aplikace Movescount

Mobilní aplikace Movescount

Aplikace Suunto Movescount vám umožňuje snadný přenos vašich záznamů ponorů do služby Movescount, ve které můžete sdílet svá potápěčská dobrodružství.

Párování s aplikací Suunto Movescount pro iOS:

 1. Stáhněte ze serveru iTunes App Store a nainstalujte aplikaci Suunto Movescount do svého zařízení kompatibilního s OS Apple. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
 2. Spusťte aplikaci Suunto Movescount a zapněte Bluetooth, pokud jste tak ještě neučinili. Nechte aplikaci běžet v popředí.
 3. Pokud jste doposud neprovedli nastavení svého Suunto EON Steel, učiňte tak nyní (viz Začínáme).
 4. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté klepně na „+“ pro přidání nového zařízení.
 5. V seznamu nalezených zaříení zvolte váš potápěčský počítač a poté zadejte heslo, které se zobrazí na obrazovce Suunto EON Steel.

Párování s aplikací Suunto Movescount pro Android:

 1. Stáhněte aplikaci Suunto Movescount ze serveru Google Play a nainstalujte ji na kompatibilní zařízení s OS Android. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
 2. Spusťte aplikaci Suunto Movescount a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili. Nechte aplikaci běžet v popředí.
 3. Pokud jste doposud neprovedli úvodní nastavení počítače Suunto EON Steel, učiňte tak nyní (viz Začínáme).
 4. Na zařízení s OS Android se otevře vyskakovací obrazovka. Klepněte na Pair (Spárovat).
 5. Zadejte kód zobrazený na displeji potápěčského počítače do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko OK.

Synchronizace s mobilní aplikací

Pokud jste Suunto EON Steel spárovali s aplikací Suunto Movescount, nové záznamy se automaticky synchronizují, když je aktivní připojení Bluetooth. Ikona Bluetooth se na počítači Suunto EON Steel během synchronizace rozbliká.

Pokud má vaše mobilní zařízení aktivní datové připojení a vaše aplikace je připojena k účtu Movescount, dojde k synchronizaci záznamů s vaším účtem. Pokud není navázáno datové připojení, synchronizace bude zdržena do doby, kdy bude připojení k dispozici.

Nesynchronizované záznamy zaznamenané počítačem Suunto EON Steel se objeví v aplikaci, ale nebude možné zobrazit jejich podrobnosti, dokud neproběhne synchronizace s účtem Movescount.

Pokud chcete svůj Suunto EON Steel spárovat s jiným mobilním zařízením, je nejdříve nutné ukončit párování s aktuálním zařízením pomocí nabídky General (Obecné) / Connectivity (Konektivita) / Unpair (Ukončit párování).

POZNÁMKA:

Synchronizace mezi aplikací Suunto Movescount a účtem Movescount může být zpoplatněna provozovatelem služby přenosu dat.

Table of Content