Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Režimy ponoru

Ve výchozím nastavení má Suunto EON Steel čtyři režimy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód.

dive modes eon steel

POZNÁMKA:

Suunto EON Steel zobrazuje všechny názvy režimů ponoru v angličtině. Názvy režimů ponoru můžete měnit prostřednictvím aplikace Suunto.

POZNÁMKA:

Zatímco obrazovka režimu Air/Nitrox je ve výchozím nastavení v grafickém stylu, obrazovky ostatních režimů jsou v klasickém stylu. Pomocí aplikace Suunto lze změnit toto a další nastavení, stejně jako vytvořit další režimy ponoru.

Aplikace Suunto umožňuje vytvářet nové nebo upravovat stávající režimy ponoru, měnit nastavení režimu hélia a více dýchacích směsí, a měnit typ ponoru (OC/CC).

Dekompresní algoritmus v počítači Suunto EON Steel je Suunto Fused™ RGBM 2. Další informace o algoritmu najdete v kapitole Dekompresní algoritmus.

Režim Air/Nitrox

Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s nitroxovou směsí umožňuje prodloužit čas ponoru nebo snížit riziko dekompresní nemoci. Suunto EON Steel vám poskytne informace, které vám umožní přizpůsobit ponor a zůstat v bezpečných mezích.

Před použitím nitroxové plynové směsi je zapotřebí do počítače Suunto EON Steel zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 bar (23 psi).

POZNÁMKA:

Při potápění s nitroxovou směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak na 1,4 bar (20 psi).

Režim Air/Nitrox má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Nulový čas

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Po přizpůsobení pomocí aplikace Suunto jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  TankPressView

 • Měřič času

  airnitrox timer view steel

POZNÁMKA:

Režim ponoru Air/Nitrox ve výchozím nastavení obsahuje jednu dýchací směs. Tuto směs můžete upravit v nabídce zařízení, kde lze měnit procento O2 a hodnotu pO2. Chcete-li povolit potápění s více než jednou plynovou směsí, musíte aktivovat potápění s více plyny v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Více plynů. Po tomto kroku můžete v nabídce Plyny přidat další dýchací směsi. Nastavení dýchacích směsí je možné upravit také v aplikaci Suunto.

Režim Trimix

Režim ponoru Trimix je určen k potápění s dýchací směsí složené z kyslíku, dusíku a hélia. Přidáním hélia můžete vytvořit dýchací směsi optimální pro váš ponor.

Režim Trimix se obvykle používá pro hluboké ponory o delší době ponoru.

Režim Trimix má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Nulový čas

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Po přizpůsobení pomocí aplikace Suunto jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

 • Měřič času

POZNÁMKA:

V režimu Trimix je v nabídce Suunto EON Steel automaticky zapnuta volba více dýchacích směsí.

POZNÁMKA:

Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované hloubkové zastávky a není možné je vypnout.

Režim CCR

Režim CCR je určený pro potápění s rebreatherem.

Když vyberete režim CCR, budou na zařízení dvě různé nabídky týkající se dýchacích směsí: CC plyny (dýchací směsi pro uzavřené okruhy) a OC plyny (dýchací směsi pro otevřené okruhy). Další informace o potápění v režimu CCR najdete v části Potápění s rebreatherem.

Režim CCR má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Nulový čas

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Po přizpůsobení pomocí aplikace Suunto jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

 • Měřič času

POZNÁMKA:

Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované hloubkové zastávky a není možné je vypnout.

Režim měřicího přístroje

Použijte Suunto EON Steel jako časomíru doby strávené u dna pomocí Gauge.

Režim Gauge lze použít pouze jako časomíru doby strávené u dna. Nevyužívá žádný dekompresní algoritmus, a proto nezahrnuje informace o dekompresi ani dekompresní výpočty.

Režim Gauge má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Měřič času

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Po přizpůsobení v aplikaci Suunto je k dispozici třetí zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.
POZNÁMKA:

Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud během této doby znovu uskutečníte ponor v režimu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR, nebude k dispozici algoritmus ponoru ani dekompresní výpočet a na obrazovce se bude zobrazovat Zamčeno.

POZNÁMKA:

Doba Zamčeno se znovu nastaví na dalších 48 hodin, pokud zahájíte nový ponor s uzamčeným zařízením.

Table of Content