Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Režimy ponoru

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel čtyři režimy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód.

dive modes eon steel

POZNÁMKA:

Zatímco obrazovka módu Air/Nitrox je ve výchozím nastavení v grafickém stylu, obrazovky ostatních módů jsou v klasickém stylu. Pomocí softwaru Suunto DM5 lze změnit toto a další nastavení, stejně jako vytvořit další módy ponoru. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Software DM5 umožňuje vytvářet nové nebo upravovat stávající režimy ponoru, měnit nastavení režimu hélia a více dýchacích směsí a měnit typ ponoru (OC/CC).

Dekompresní algoritmus použitý v přístroji Suunto EON Steel je Suunto Fused™ RGBM 2. Další informace o algoritmu uvádí dokument Dekompresní algoritmus.

Režim Air/Nitrox

Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s dýchací směsí nitrox umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně dýchací směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází obecně ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Potápěčský počítač Suunto EON Steel vám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

Před použitím nitroxové dýchací směsi je zapotřebí do počítače Suunto EON Steel zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (pO2) 1,6 baru (20 psi).

Režim Air/Nitrox má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Bez dekomprese

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Po přizpůsobení pomocí softwaru DM5 jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  TankPressView

 • Časomíra

  airnitrox timer view steel

POZNÁMKA:

Režim ponoru Air/Nitrox ve výchozím nastavení obsahuje jednu dýchací směs. Tuto směs můžete upravit v nabídce zařízení, kde lze měnit procento O2 a hodnotu pO2. Chcete-li povolit potápění s více než jednou dýchací směsí, musíte aktivovat potápění s více dýchacími směsmi v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Více plynů. Po tomto kroku můžete v nabídce Plyny přidat další dýchací směsi. Nastavení dýchacích směsí je možné upravit také v softwaru Suunto DM5. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Režim Trimix

Režim ponoru Trimix je určen k potápění s dýchací směsí složené z kyslíku, dusíku a hélia. Přidáním hélia můžete vytvořit dýchací směsi optimální pro váš ponor.

Režim Trimix se obvykle používá pro hluboké ponory o delší době ponoru.

Režim Trimix má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Bez dekomprese

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Po přizpůsobení pomocí softwaru DM5 jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

 • Časomíra

POZNÁMKA:

V režimu Trimix má přístroj Suunto EON Steel automaticky zapnutou možnost více plynů.

POZNÁMKA:

Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované zastávky deepstop a není možné je vypnout.

Režim CCR

Režim CCR je určený pro potápění s rebreatherem.

Když vyberete režim CCR, budou na přístroji dvě různé nabídky týkající se dýchacích směsí: CC plyny (dýchací směsi pro uzavřené okruhy) a OC plyny (dýchací směsi pro otevřené okruhy). Další informace o potápění v režimu CCR najdete v části Potápění s rebreatherem.

Režim CCR má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Bez dekomprese

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Po přizpůsobení pomocí softwaru DM5 jsou k dispozici dvě další zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

 • Časomíra

POZNÁMKA:

Při aktivaci potápění s heliem jsou ve výchozím nastavení aktivované zastávky deepstop a není možné je vypnout.

Režim Gauge

Potápěčský počítač Suunto EON Steel můžete díky funkci Gauge používat jako časomíru doby strávené u dna.

Režim Gauge lze použít pouze jako časomíru doby strávené u dna. Nevyužívá žádný dekompresní algoritmus, a proto nezahrnuje informace o dekompresi ani dekompresní výpočty.

Režim Gauge má ve výchozím nastavení dvě zobrazení:

 • Časomíra

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Po přizpůsobení v softwaru DM5 je k dispozici třetí zobrazení:

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.
POZNÁMKA:

Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud během této doby znovu uskutečníte ponor v režimu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR, nebude k dispozici algoritmus ponoru ani dekompresní výpočet a na obrazovce se bude zobrazovat Zamčeno.

POZNÁMKA:

Doba Zamčeno se znovu nastaví na dalších 48 hodin, pokud zahájíte nový ponor s uzamčeným přístrojem.

Table of Content