Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Módy ponoru

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel čtyři různé módy ponoru: Air/Nitrox, Trimix, CCR, a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Požadovaný mód ponoru můžete zvolit prostřednictvím nabídky Dive settings (Nastavení ponoru) / Mode (Mód).

POZNÁMKA:

Mód ponoru Air/Nitrox je mód s použitím jedné plynové směsi. Nabídka Gas(es) (Plynové směsi) vám v tomto módu neumožní přidat více než jednu plynovou směs. To je však možné změnit prostřednictvím uživatelského nastavení. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

POZNÁMKA:

Zatímco obrazovka módu Air/Nitrox je ve výchozím nastavení v grafickém stylu, obrazovky ostatních módů jsou v klasickém stylu. Pomocí softwaru Suunto DM5 lze změnit toto a další nastavení, stejně jako vytvořit další módy ponoru. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Módy Air/Nitrox, Trimix a CCR jsou určeny pro potápění s dekompresními údaji, jako je doba bez dekompresní zastávky nebo hloubka horní hranice dekomprese/čas výstupu.

Výchozím dekompresním algoritmem používatým v Suunto EON Steel je Suunto Fused™ RGBM. Další informace o tomto algoritmu uvádí Suunto Fused RGBM.

Gauge je časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné informace o dekompresi ani výpočty.

POZNÁMKA:

Po ponoru v módu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete potápět v módu Air/Nitrox, Trimix nebo CCR, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedena pouze chybová hláška ERROR.

Table of Content