Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5

Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5

Pomocí softwaru Suunto DM5 si můžete přizpůsobit zobrazení a funkce Suunto EON Steel. Můžete s jeho pomocí vytvořit až 10 různých módů ponoru s až čtyřmi vlastními zobrazeními.

Podívejte se na instruktážní video na YouTube.

Pro přizpůsobení Suunto EON Steel:

  1. Stáhněte si a nainstalujte software Suunto DM5 ze http://www.suunto.com/DM5.
  2. Připojte Suunto EON Steel k počítači USB kabelem.
  3. V okně se seznamem zařízení zvolte Suunto EON Steel.
  4. Klikněte na záložku Customization (Uživatelské nastavení). Zde můžete vytvářet nové módy ponoru a upravovat stávající.
POZNÁMKA:

Při vytváření nebo úpravách módů ponoru je zapotřebí synchronizovat provedené změny s vaším Suunto EON Steel před odpojením USB kabelu. V opačném případě budou změny ztraceny.

Možnosti uživatelského nastavení jsou rozděleny do čtyř kategorií:

  • Název módu ponoru
  • Algoritmus ponoru
  • Nastavení plynové směsi
  • Upravení zobrazení

Mód ponoru (název)

Maximální délka názvu je 15 znaků. Použijte název, který je krátký a výstižný, abyste snadno rozpoznali funkce a informace, které jste pro příslušný mód ponoru nastavili.

Algoritmus ponoru

Můžete nastavit, zda bude ponor řízený algoritmem Suunto Fused™ RGBM nebo bude bez algoritmu (viz Suunto Fused RGBM). Pokud nastavíte ponor bez algoritmu, bude Suunto EON Steel fungovat jako gauge (časomíra doby strávené u dna). Pokud zvolíte algoritmus Suunto Fused RGBM, budete mít dvě další možnosti: osobní nastavení (tolerance algoritmu) a nastavení nadmořské výšky ponoru.

Nastavení plynové směsi

Zde můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Gas(es) (Plynové směsi) v Suunto EON Steel. Lze zapnout nebo vypnout možnost více plynových směsí. Pokud chcete mít možnost potápět se s více plynovými směsmi, zapněte ji. V případě, že je tato možnost vypnutá, je nabídka zjednodušená a snadněji použitelná s pouze jednou plynovou směsí.

Helium lze také zapnout nebo vypnout. Pokud jej vypnete, neuvidíte heliovou složku žádné plynové směsi.

Max. hodnotu pO2 plynové směsi lze nastavit na manuální nebo pevnou. Pokud hodnotu nastavíte na pevnou, znamená to, že daná hodnota bude použita pro všechny plynové směsi a možnost změnit ji ručně v nabídce Gas(es) (Plynové směsi) nebude aktivní. Pokud zvolíte manuální nastavení, bude možné max. hodnotu pO2 zadat pro každou plynovou směs zvlášť v nabídce Gas(es) (Plynové směsi).

Upravení zobrazení

Pro každý mód ponoru můžete nastavit až čtyři vlastní zobrazení. Každé zobrazení lze upravit dvěma způsoby: stylem a obsahem.

Styl zobrazení může být prominentní, grafický nebo klasický.

V prominentním stylu jsou klíčové informace zobrazeny velkými číslicemi:

Styles Prominent

V grafickém stylu jsou informace zobrazeny včetně přídavných vizuálních prvků:

Styles Graphical

V klasickém stylu jsou informace zobrazeny tradičním způsobem pomocí čísel:

Styles Classic

U každého zobrazení módu můžete nastavit, jaké informace si přejete zobrazit v přizpůsobitelných polích. Při úpravě zobrazení v DM5 budete mít k dispozici náhled, jak bude displej Suunto EON Steel vypadat.

U každého zobrazení můžete nastavit několik vlastních dvojic polí pro hodnoty zobrazené v levém a pravém dolním rohu. Při uložení zobrazení v Suunto EON Steel, můžete mezi těmito dvojicemi polí přepínat pomocí spodního tlačítka.

Table of Content