Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Plánovač ponoru

Plánovač ponoru

Plánovač ponoru v počítači Suunto EON Steel vám pomůže rychle naplánovat příští ponor. Plánovač na základě hloubky a plynové směsi zobrazuje časový limit, který určuje, jak dlouho lze zůstat v dané hloubce bez nutnosti následné dekomprese, a zbývající čas plynu.

Plánovač ponoru vám také pomůže naplánovat ponory v sérii s ohledem na zbytkový dusík z předchozích ponorů a na základě zadaného plánovaného povrchového intervalu.

Před plánováním svého prvního ponoru se ujistěte, že jste důkladně prošli nastavení plánovače a upravili jej podle svých osobních preferencí. Zobrazení plánovače a změny nastavení proveďte pomocí nabídky Dive planner (Plánovač ponoru).

Mezi nastavení plánovače patří velikost plynové lahve a její tlak na začátku ponoru a osobní spotřeba plynové směsi (spotřeba vzduchu na hladině). Pokud si nejste jisti, jaká je vaše osobní spotřeba plynové směsi, doporučujeme použít výchozí hodnotu, tedy 25 l/min (0,9 ft3/min).

POZNÁMKA:

Odhad zbývajícího času plynu je založen na tlaku v lahvi před zahájením ponoru mínus 35 barů (510 psi).

Výpočet času, po který může potápěč zůstat v jisté hloubce bez toho, aniž by musel provádět při výstupu dekompresní zastávky, je založen na hloubce ponoru a plynové směsi. Zohledněn je rovněž zbytkový dusík z předchozích ponorů a povrchový interval. Zbývající čas plynu závisí na hloubce ponoru, osobní spotřebě a velikosti lahve/tlaku.

Na obrazovce plánovače ponoru můžete nastavit hloubku a typ plynové směsi.

Například pokud pro první ponor v sérii nastavíte hloubku 18 metrů a směs s 21 % kyslíku, uvidíte následující:

Diveplanner

Hodnoty vypočítané v tomto příkladu jsou:

  • Počet ponorů v sérii: 1
  • Doba ponoru bez nutnosti dekompresních zastávek: 51 minut
  • Zbývající čas plynu: 41 minut

Při plánování dalších ponorů v sérii vám plánovač ponoru umožní nastavit povrchový interval. V příkladu níže je povrchový interval před druhým ponorem 1:37 minut. Prozkoumejte, jak různé hodnoty povrchového intervalu ovlivňují dobu ponoru bez dekompresních zastávek.

Diveplanner2

Table of Content