Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Dýchací směsi

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel pouze jednu plynovou směs (vzduch). Procento O2 a nastavení pO2 můžete upravit v nabídce Plyny.

Aby mohl dekompresní algoritmus fungovat správně, musíte definovat všechny dýchací směsi, které chcete během ponoru používat, v nabídce Plyny.

Pokud potřebujete používat více plynových směsí, aktivujte příslušnou možnost v nabídce Nastavení ponoru » Parametry.

Chcete-li použít trimixovou směs (s aktivovaným héliem), musíte hélium zapnout v nabídce Nastavení ponoru » Parametry. Po dokončení tohoto kroku můžete v nabídce Plyny změnit procento hélia (He%) pro vybranou směs.

Aktivovat potápění s více dýchacími směsmi a héliem, konfigurovat režimy potápění a měnit nastavení dýchacích směsí můžete také pomocí aplikace Suunto.

POZNÁMKA:

Po analýze plynové směsi byste měli výsledek zaokrouhlit směrem dolů, když jej zadáváte do počítače Suunto EON Steel. Pokud například naměříte ve směsi 31,8 % kyslíku, zadejte do počítače hodnotu 31 %. Díky tomu jsou dekompresní výpočty konzervativnější.
Potřebujete-li počítač nastavit tak, aby poskytoval konzervativnější výpočty, použijte funkci osobního nastavení k ovlivnění dekompresních výpočtů nebo snižte nastavení pO2 tak, aby respektovalo vystavení kyslíkem podle zadaných hodnot O2% a pO2.

VAROVÁNÍ:

DO POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE NENÍ MOŽNÉ ZADAT PROCENTUÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE KYSLÍKU VE ZLOMKU. NEZAOKROUHLUJTE HODNOTY NAHORU! Takové zaokrouhlování hodnot by vedlo k nedostatečnému podílu dusíku v dekompresních výpočtech.

POZNÁMKA:

Pomocí aplikace Suunto můžete nastavit, co uvidíte v nabídce Plyny.

Je důležité pochopit, jak nabídka Plyny funguje, když je aktivováno více dýchacích směsí a přítomnost hélia. Např. můžete mít při ponoru do hloubky 55 m (180,5 ft) k dispozici následující plynové směsi:

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • kyslík, MOD 6 m

Na níže uvedeném obrázku nabídka obsahuje tři dýchací směsi a směs tx18/45 je zvolena jako aktivní. I když je aktivní pouze jedna dýchací směs, dekompresní algoritmus vypočítává čas výstupu (během ponoru) za použití všech těchto tří směsí.

Pokud chcete před ponorem změnit aktivní dýchací směs:

  1. V nabídce Plyny stiskněte a podržte prostřední tlačítko. Zobrazí se možnosti plynových směsí.
  2. Posouváním horního nebo dolního tlačítka zvýrazněte Select.
  3. Opětovným stisknutím prostředního tlačítka volbu potvrďte.

Menu gases eon

Pokud se chystáte na ponor s jedinou dýchací směsí, ujistěte se, že se v nabídce Plyny nachází pouze tato směs. V opačném případě bude počítač Suunto EON Steel předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny plynové směsi a vyzve vás během ponoru k přepnutí.

POZNÁMKA:

V režimu CCR jsou plynové směsi rozděleny na směsi v otevřeném a uzavřeném okruhu. Viz Potápění s rebreatherem.

Table of Content