Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Dýchací směsi

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel pouze jednu aktivní dýchací směs (vzduch). Procento O2 a nastavení pO2 můžete upravit v nabídce Plyny.

Aby mohl dekompresní algoritmus fungovat správně, musíte definovat všechny dýchací směsi, které chcete během ponoru používat, v nabídce Plyny.

Pokud potřebujete používat více dýchacích směsí, aktivujte příslušnou možnost v nabídce Nastavení ponoru » Parametry.

Chcete-li použít trimixovou směs (s aktivovaným héliem), musíte hélium zapnout v nabídce Nastavení ponoru » Parametry. Po dokončení tohoto kroku můžete v nabídce Plyny změnit procento hélia (He%) pro vybranou směs.

Aktivovat potápění s více dýchacími směsmi a héliem, konfigurovat režimy potápění a měnit nastavení dýchacích směsí můžete také pomocí softwaru DM5.

POZNÁMKA:

Po analýze jednotlivých dýchacích směsí byste měli při zadávání hodnoty do Suunto EON Steel zaokrouhlit výsledek dolů. Pokud například naměříte ve směsi 31,8 % kyslíku, zadejte do přístroje hodnotu 31 %. Díky tomu jsou dekompresní výpočty bezpečnější.
Potřebujete-li počítač nastavit tak, aby poskytoval konzervativnější výpočty, použijte funkci osobního nastavení k ovlivnění dekompresních výpočtů nebo snižte nastavení pO2 tak, aby respektovalo vystavení kyslíkem podle zadaných hodnot O2% a pO2.

VAROVÁNÍ:

DO POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE NENÍ MOŽNÉ ZADAT PROCENTUÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE KYSLÍKU VE ZLOMKU. NEZAOKROUHLUJTE HODNOTY NAHORU! Takové zaokrouhlování hodnot by vedlo k nedostatečnému podílu dusíku v dekompresních výpočtech.

POZNÁMKA:

Zobrazení v nabídce Plyny lze přizpůsobit. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.

Je důležité pochopit, jak nabídka Plyny funguje, když je aktivováno více dýchacích směsí a přítomnost hélia. Např. máte k dispozici následující dýchací směsi při ponoru do 55 m (180,5 stop):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • kyslík, MOD 6 m

Na níže uvedeném obrázku nabídka obsahuje tři dýchací směsi a směs tx18/45 je zvolena jako aktivní. I když je aktivní pouze jedna dýchací směs, dekompresní algoritmus vypočítává čas výstupu (během ponoru) za použití všech těchto tří směsí.

Pokud chcete před ponorem změnit aktivní dýchací směs:

  1. V nabídce Plyny stiskněte prostřední tlačítko. Zobrazí se možnosti dýchacích směsí.
  2. Zvýrazněte položku Select pomocí horního a spodního tlačítka.
  3. Opětovným stisknutím prostředního tlačítka volbu potvrďte.

Menu gases eon

Pokud se chystáte na ponor s jedinou dýchací směsí, ujistěte se, že se v nabídce Plyny nachází pouze tato směs. V opačném případě bude přístroj Suunto EON Steel předpokládat, že v průběhu ponoru hodláte používat všechny dýchací směsi a vyzve vás během ponoru k přepnutí.

POZNÁMKA:

V módu CCR jsou plynové směsi rozděleny na směsi v otevřeném a uzavřeném okruhu. Viz Potápění s rebreatherem.

Table of Content