Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

 • Potápění s rebreatherem

Potápění s rebreatherem

Ve výchozím nastavení počítač Suunto EON Steel nabízí jeden mód pro potápění s rebreatherem, CCR mód. Tento mód využívá nastavení vysokých/nízkých setpointů, které lze změnit v potápěčském počítači nebo prostřednictvím DM5.

Společnost Suunto doporučuje používat při potápění s rebreatherem klasický nebo grafický styl. Pokud chcete, lze však použít prominentní styl zobrazení a přizpůsobit jednotlivá pole.

Výpočet fixních hodnot setpoint umožňuje použít Suunto EON Steel jakožto záložní potápěčský počítač při potápění s rebreatherem. Nedochází žádným způsobem k řízení nebo monitorování samotného rebreatheru.

Po nastavení módu CCR (viz Módy ponoru) je nabídka plynové směsi rozdělena na dvě: plynové směsi pro CC (uzavřený okruh) a plynové směsi pro OC (otevřený okruh).

POZNÁMKA:

Při potápění s rebreatherem by měl Suunto EON Steel sloužit pouze jako záložní. Ovládání a monitorování plynových směsí provádějte přímo prostřednictvím rebreatheru.

Plynové směsi v uzavřeném okruhu

Ponor s rebreatherem vyžaduje minimálně dvě plynové směsi v uzavřeném okruhu – jedna je vaše lahev s čistým kyslíkem a druhá je diluent. Další diluenty je možné nastavit dle potřeby.

Správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v diluent lahvích je zapotřebí vždy zadat do počítače (nebo prostřednictvím DM5) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Diluent plyny pro potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky CC gases (Směsi CC) v hlavní nabídce.

Plynové směsi v otevřeném okruhu

Stejně jako v případě diluentů, i v tomto případě je zapotřebí nastavit správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v plynové směsi pro nouzový výstup pro všechny vaše lahve (a další plynové směsi) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plynové směsi pro nouzový výstup při potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky OC gases (plynové směsi CC) v hlavní nabídce.

Hodnoty setpoint

Mód ponoru CCR nabízí dva setpointy – nízký a vysoký. Oba je možné nastavit:

 • Nízký setpoint: 0,4 – 0,9 (výchozí: 0,7)
 • Vysoký setpoint: 1,0 – 1,6 (výchozí: 1,3)

Většinou není nutné výchozí nastavení hodnot setpoint měnit. Změnu nastavení však můžete provést podle potřeby prostřednictvím DM5 nebo v hlavní nabídce.

Změna nastavení setpointů v Suunto EON Steel:

 1. Hlavní nabídka se otevře, když v povrchovém stavu podržíte stisknuté prostřední tlačítko.
 2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na položku Low setpoint (Nízký setpoint) nebo High setpoint (Vysoký setpoint) a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Upravte hodnotu setpointu pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
 5. Nabídku opustíte stisknutím a podržením prostředního tlačítka.

Změna setpointu

Setpointy lze automaticky přepínat v závislosti na hloubce. Ve výchozím nastavení je hloubka pro přepnutí na nízký setpoint 4,5 m (15 stop) a hloubka pro přepnutí na vysoký setpoint je 21 m (70 stop).

Automatické přepínání setpointů je ve výchozím nastavení vypnuto pro nízký setpoint a zapnuto pro vysoký setpoint.

Změna nastavení automatického přepínání setpointů počítače Suunto EON Steel:

 1. Hlavní nabídka se otevře, když v povrchovém stavu podržíte stisnuté prostřední tlačítko.
 2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na položku Switch low (Přepnout nízký) nebo Switch high (Přepnout vysoký) a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 4. Upravte hodnotu hloubky pro přepínání setpointů pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
 5. Nabídku opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Přepnutí setpointu bude oznámeno ve vyskakovacím upozornění.

SetpointSwitched

Během ponoru s rebreatherem můžete rovněž kdykoliv přepnout na vlastní setpoint.

Změna vlastního setpointu:

 1. Během ponoru v módu CCR stisknutím a podržením prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku.
 2. Přejděte na položku Custom setpoint a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 3. Upravte hodnotu setpointu dle potřeby pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.

Přepnutí vlastního setpointu potvrdí vyskakovací okno.

CustomSetpoint

POZNÁMKA:

Jakmile změníte nastavení na vlastní setpoint, po zbytek ponoru bude vypnuto automatické přepínání setpointů.

Plynové směsi pro nouzový výstup

Pokud byste měli během nějakého ponoru s rebreatherem podezření na poruchu jakéhokoli druhu, měli byste přejít na plynovou směs pro nouzový výstup a ponor přerušit.

Přepnutí na plynovou směsi pro nouzový výstup:

 1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku.
 2. Přejděte na položku OC gases (Směsi OC) a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
 3. Přejděte na požadovanou plynovou směs pro nouzový výstup a výběr proveďte prostředním tlačítkem.

Po vybrání plynové směsi pro nouzový výstup je pole setpointu nahrazeno hodnotou pO2 zvoleného plynu s otevřeným okruhem.

bailout

Pokud je porucha odstraněna nebo se situace ponoru vyřeší jinak, můžete přepnout zpět na diluent stejným postupem, jak je uvedeno níže, avšak výběrem plynové směsi z nabídky CC gases (Směsi CC).

Table of Content