Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Použití s obohacenou nitroxovou směsí

Toto zařízení lze používat s nitroxovými dýchacími směsmi (také známými jako Oxy-Nitrogen). Maximální přípustná koncentrace kyslíku v nitroxové dýchací směsi je 40 %.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte nitroxové plynové směsi, pokud k tomu nemáte řádný výcvik. Před použitím tohoto typu zařízení s obsahem kyslíku vyšším než 22 % jsou nezbytné odpovídající výcvikové kurzy o potápění s nitroxem a kyslíkem.

VAROVÁNÍ:

Při použití nitroxu závisí maximální provozní hloubka a doba expozice na obsahu kyslíku v plynové směsi.

VAROVÁNÍ:

Při používání nitroxu hrozí nebezpečí, že kontaminující látky způsobí vznícení kyslíku.

VAROVÁNÍ:

Použití dýchatelného vzduchu podle normy EN 12021 může potápěcí přístroj kontaminovat.

POZNÁMKA:

V zájmu minimalizace rizika vznícení kyslíku otevírejte ventil(y) tlakové nádoby vždy pomalu.

Informace o potápění s nitroxovou směsí se sondou Suunto Tank POD najdete v bezpečnostních a regulačních informacích dodaných se sondou Suunto Tank POD. Tyto informace najdete také na stránkách www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Table of Content