Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Povrchový interval a zákaz létání

Povrchový interval a zákaz létání

Po každém ponoru zobrazí počítač Suunto EON Steel povrchový interval, který uplynul od předchozího ponoru, a doporučenou dobu zákazu létání. Během zákazu létání byste se měli vyvarovat létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek.

Surf NoFly

Zákaz létání platí vždy minimálně 12 hodin a, je-li další než 12 hodin, odpovídá době desaturace. Pokud je doba desaturace kratší než 70 minut, nedojde k zobrazení upozornění na zákaz létání.

V případě, že během ponoru dojde k vynechání dekomprese a Suunto EON Steel přejde do trvalého chybového stavu (viz Algoritmický zámek), je doba zákazu létání vždy 48 hodin. Stejně platí, že pokud byl ponor proveden v módu gauge, je doba zákazu létání také 48 hodin.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Table of Content