Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Povrchový interval a zákaz létání

Po každém ponoru zobrazí počítač Suunto EON Steel povrchový interval, který uplynul od předchozího ponoru, a doporučenou dobu zákazu létání. Během zákazu létání byste se měli vyvarovat létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek.

Surf NoFly

Povrchový interval, během kterého se nemá létat, vychází z doporučené doby čekání od posledního ponoru do zahájení letu. Je to vždy minimálně 12 hodin. Pokud je doba desaturace kratší než 75 minut, nedojde k zobrazení upozornění na zákaz létání. Maximální doba zákazu létání je 72 hodin.

V případě, že během ponoru dojde k vynechání dekomprese a je aktivováno uzamčení algoritmu (viz Uzamčení algoritmu), je doba zákazu létání vždy 48 hodin. Stejně platí, že pokud byl ponor proveden v režimu Gauge, je doba zákazu létání také 48 hodin.

U Suunto Fused RGBM 2 ovlivňuje vybraný osobní parametr nastavení (-2, -1, 0, +1, +2) dobu zákazu létání. Čím konzervativnější osobní nastavení máte, tím delší hodnoty doby zákazu létání uvidíte. Agresivnější osobní nastavení povede ke zkrácení hodnot doby zákazu létání.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Table of Content