Suunto EON Steel - Vlastnosti - Rychlost výstupu

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Rychlost výstupu

Rychlost výstupu

Během ponoru ukazatel na levé straně indikuje rychlost výstupu. Jeden díl ukazatele odpovídá 2 m (6,6 stopám) za minutu.

Ukazatel se rovněž zabarvuje:

  • Zelená znamená, že rychlost výstupu je adekvátní, menší než 8 m (26,2 stop) za minutu
  • Žlutá znamená, že rychlost výstupu je vyšší, 8–10 m (26–33 stop) za minutu
  • Červená znamená, že rychlost výstupu je příliš vysoká, vyšší než 10 m (33 stop) za minutu

AscSpeed

Pokud je rychlost výstupu po dobu delší než 5 vteřin vyšší než povolené maximum, rozezní se zvukový výstražný signál. Porušení maximální rychlosti výstupu povede k delším bezpečnostním zastávkám.

VAROVÁNÍ:

NEPŘEKRAČUJE MAXIMÁLNÍ POVOLENOU RYCHLOST VÝSTUPU! Prudký výstup na hladinu zvyšuje nebezpečí zranění. V případě, že překročíte maximální povolenou rychlost výstupu, dodržujte povinné i doporučené bezpečnostní zastávky. Pokud neprovedete povinnou bezpečnostní zastávku, dekompresní algoritmus vás bude pro příští ponor penalizovat.