Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

  • Spotřeba plynu

Spotřeba plynu

Spotřeba plynu vychází z vaší aktuální spotřeby plynu v reálném čase během ponoru. Jinými slovy, je to množství plynu, které by potápěč spotřeboval během jedné minuty na povrchu. Tato hodnota je známá také jako spotřeba vzduchu na hladině nebo SAC.

Míra spotřeby plynu se měří v litrech za minutu (resp. kubických stopách za minutu). Toto pole je volitelné a je nutné si jej přidat do vašich vlastních obrazovek módu ponoru v softwaru DM5. Na klasické obrazovce níže je míra spotřeby plynu zobrazena v pravém dolním rohu.

gas consumption

Povolení spotřeby plynu

  1. Přidejte hodnotu spotřeby plynu do vlastního módu ponoru prostřednictvím softwaru DM5. Viz Přizpůsobení módů ponoru prostřednictvím DM5.
  2. Nainstalujte a spárujte snímač Suunto Tank POD. Viz Tlak v lahvi.
  3. Poté, co jste zvolili požadovanou plynovou směs a vrátili se do hlavního zobrazení času,otevřete nabídku podržením stisknutého prostředního tlačítka.
  4. Pomocí spodního tlačítka přejděte na položku Gases (Plynové směsi) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  5. Přejděte na plynovou směs, kterou jste zvolili pro Tank POD, a potvrďte výběr prostředním tlačítkem.
  6. Přejděte na položku Tank size (Velikost lahve) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  7. Zkontrolujte velikost lahve a podle potřeby změňte velikost pomocí horního nebo spodního tlačítka. Potvrďte změnu stisknutím prostředního tlačítka.
  8. Opusťte nabídku podržením stisknutého prostředního tlačítka.
POZNÁMKA:

Zadání velikosti lahve je nezbytné pro přesný výpočet spotřeby plynu. Nezadání velikosti lahve povede k nepřesným měřením spotřeby plynu.

Table of Content