Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Tlak v lahvi

Váš Suunto EON Steel lze používat s několika sondami Suunto Tank POD pro bezdrátový přenos informací o tlaku v lahvi.

Pro instalaci a párování sondy Suunto Tank POD:

  1. Nainstalujte Tank POD a otevřete ventil.

install TankPOD

  1. Vyčkejte, dokud se na Tank PODu nerozsvítí zelená kontrolka.
  2. Pokud není obrazovka vašeho Suunto EON Steel aktivní, zapněte ji stisknutím libovolného tlačítka.
  3. Podržte Suunto EON Steel v blízkosti sondy Tank POD dle obrázku.

pair TankPOD

  1. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem sondy Tank POD, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou plynovou směs pro Tank POD.

gas TankPOD

VAROVÁNÍ:

Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační. Baterie ve snímači POD se může ve skutečnosti vybíjet rychleji.

POZNÁMKA:

Doporučujeme baterii ve snímači Tank POD vyměnit po uskutečnění 200 ponorů nebo uplynutí 2 let.

Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou plynovou směs.

POZNÁMKA:

Nelze spárovat další Tank POD, dokud v počítači Suunto EON Steel nedefinujete více než jednu plynovou směs.

Volbu plynových směsí pro jednotlivé sondy Tank POD můžete provést rovněž prostřednictvím nabídky Gas(es) (Plynové směsi). Před použitím této metody se kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce ujistěte, že byl Tank POD aktivován a zda je v dosahu . V nabídce je konkrétní Tank POD identifikován sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní plynové směsi. Jakmile plynovou směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

VAROVÁNÍ:

Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.

TankPOD serialnumber

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nezvedejte a nepřenášejte lahev uchycením za bezdrátový snímač tlaku. Hrozí nebezpečí poškození krytu a narušení konzistence plynové směsi. Pokud lahev spadne, zatímco je k prvnímu stupni regulátoru připojen bezdrátový snímač, zkontrolujte před zahájením ponoru, zda nedošlo k jeho poškození.

TIP:

Pokud se nebudete potápět, odpojte snímač Tank POD od tlakového ventilu. Prodloužíte tím výdrž baterie.

Table of Content