Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

 • Výškové a osobní přizpůsobení

Výškové a osobní přizpůsobení

Existuje několik faktorů ovlivňujících náchylnost vůči dekompresní nemoci. Tyto faktory se u jednotlivých potápěčů liší a také se mění v čase.

Osobní faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:

 • vystavení nízkým teplotám – teplota vody nižší než 20 °C (68 °F)
 • podprůměrná fyzická zdatnost
 • únava
 • dehydratace
 • stres
 • obezita
 • patent foramen ovale (PFO)
 • zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru
VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ OSOBNÍ PŘIZPŮSOBENÍ! Pokaždé, když si budete vědomi existence faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku dekompresní nemoci, použijte toto přizpůsobení pro konzervativnější výpočty v průběhu ponoru. Nastavení nesprávných hodnot osobního přizpůsobení vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Toto osobní přizpůsobení umožňuje v pěti krocích upravit konzervativnost algoritmu podle vaší náchylnosti vůči dekompresní nemoci. Nastavení naleznete v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Personal (Osobní).

Osobní úroveňVysvětlení
Agresivnější (-2)Ideální podmínky, vynikající fyzická zdatnost a rozsáhlé zkušenosti s potápěním v nedávné době
Agresivní (-1)Ideální podmínky, dobrá fyzická zdatnost a dostatečné zkušenosti s potápěním v nedávné době
Výchozí (0)Ideální podmínky (výchozí hodnota)
Přiměřená (+1)Existují některé ze zmíněných faktorů
Opatrná (+2)Existuje více ze zmíněných faktorů
VAROVÁNÍ:

Hodnoty osobního přizpůsobení 0, -1 nebo -2 vedou k vysoké pravděpodobnosti vzniku dekompresní nemoci nebo jiného zranění, v nejhorším případě i úmrtí.

Kromě osobního přizpůsobení lze Suunto EON Steel nastavit také pro potápění v různých nadmořských výškách. Výpočet dekompresního algoritmu poté bude automaticky probíhat podle tohoto výškového přizpůsobení. Toto nastavení naleznete v nabídce Dive settings (Nastavení ponoru) / Parameters (Parametry) / Altitude (Nadmořská výška) a na výběr jsou tři rozpětí:

 • 0–300 m (0–980 stop) (výchozí)
 • 300–1500 m (980–4900 stop)
 • 1500–3000 m (4900–9800 stop)
VAROVÁNÍ:

Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat.

Table of Content