Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Vysokohorský ponor

VAROVÁNÍ:

Cestování do vyšších nadmořských výšek může způsobit dočasnou změnu v rovnováze rozpuštěného dusíku v těle. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat.

POZNÁMKA:

Pokud provádíte opakované ponory v jiné nadmořské výšce, než byly ty předchozí, změňte nastavení nadmořské výšky tak, aby odpovídalo dalšímu ponoru po ukončení předchozího ponoru. Tím se zajistí přesnější výpočet tkáňového modelu.

Atmosférický tlak ve vyšších nadmořských výškách je nižší, než na hladině moře. Po výstupu do vyšších nadmořských výšek budete mít v těle více dusíku v porovnání s rovnovážným stavem ve vaší obvyklé nadmořské výšce. Postupem času se tento „přebytečný“ dusík uvolňuje a dojde opět k dosažení rovnovážného stavu. Je obecně doporučováno se před potápěním ve vyšších nadmořských výškách aklimatizovat – vyčkat alespoň tři hodiny.

Před potápěním ve vyšších nadmořských výškách je zapotřebí upravit nastavení potápěčského počítače tak, aby měření zohledňovala specifika dané nadmořské výšky. Maximální hodnoty parciálního tlaku dusíku, které povoluje matematický model potápěčského počítače, jsou sníženy s ohledem na nižší hodnoty tlaku vzduchu.

Výpočet dekompresního algoritmu bude poté automaticky probíhat podle tohoto výškového přizpůsobení. Toto nastavení můžete najít v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Nadm. výška a na výběr jsou tři rozpětí:

  • 0–300 m (0–980 stop) (výchozí)
  • 300–1500 m (980–4900 stop)
  • 1500–3000 m (4900–9800 stop)

Následkem toho jsou značně sníženy povolené hodnoty bezdekompresních limitů.

VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ VÝŠKOVÉ PŘIZPŮSOBENÍ! Při potápění v nadmořských výškách přesahujících 300 m (1000 stop) je nutné tuto výšku přesně nastavit v potápěčském počítači, aby byly zajištěny přesné výpočty dekompresních mezí. Tento potápěčský počítač není určený pro použití v nadmořských výškách převyšujících 3000 m (10 000 stop). Nastavení nesprávných hodnot nadmořské výšky nebo potápění nad maximální povolenou nadmořskou výšku vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Table of Content