Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Displej – režimy, zobrazení a stavy

Počítač Suunto EON Steel má tři tlačítka, která mají v různých zobrazeních různé funkce. Jejich krátké stisknutí nebo přidržení může mít různé funkce.

Button logic Steel

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto EON Steel čtyři hlavní režimy ponoru *: Air/Nitrox, Trimix, CCR a Gauge.

Stisknutím a přidržením prostředního tlačítka otevřete Hlavní nabídka a zvolte příslušný režim ponoru v nabídce Nastavení ponoru » Mód.

Suunto EON Steel se automaticky restartuje a změní režim.

Suunto EON Steel má dvě hlavní zobrazení: čas / bez dek. a kompas. Hlavní obrazovku změníte stisknutím prostředního tlačítka. Více obrazovek je k dispozici prostřednictvím přizpůsobení v aplikaci Suunto.

Podrobnější informace o zobrazeních dostupných v různých režimech jsou uvedeny v části Režimy ponoru.

Potápěčský počítač Suunto EON Steel automaticky přepíná mezi povrchovým stavem a stavem ponoru. Jestliže se nacházíte v hloubce větší než 1,2 m (4 ft) pod hladinou a vodní kontakt je aktivní, je aktivován stav ponoru.

Při použití obrazovky tlaku v lahvi se zobrazí tyto informace:

TankPressView

  • Aktuální hloubka je 19,0 m
  • Aktivní plynovou směsí je Nitrox 32 %
  • Délka ponoru je 22 minut
  • Zbývající tlak v lahvi je 120 bar
  • Bezdekompresní čas je 50 minut
  • Příští bezpečnostní zastávka je v hloubce 3,0 metrů
  • Kapacita baterie stačí na ještě 21 hodin potápění
  • Teplota je 20 °C

V přepínacím okně v pravém spodním rohu se zobrazují různé informace, které lze měnit krátkým stiskem spodního tlačítka.

Table of Content