Změna jednotek

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Změna jednotek

V nabídce units lze změnit měrné jednotky, a to:

 • time : 24/12 hod.
 • date: dd.mm/mm.dd
 • temperature : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
 • air pressure: hPa/inHg
 • altitude: metry / stopy

Otevření nabídky units z nabídky Menu:

 1. Otevřete nabídku Menu stisknutím a podržením tlačítka Mode v režimu Time , Alti & Baro nebo Compass.
 2. Zvolte položku units pomocí tlačítka - Light.
 3. Potvrďte tlačítkem Mode.

Postup změny jednotek:

 1. V nabídce units procházejte mezi položkami pomocí tlačítek + a - Light.
 2. Potvrďte tlačítkem Mode.
 3. Hodnoty můžete měnit tlačítky + a - Light, následně hodnotu potvrďte tlačítkem Mode.
 4. Opusťte nabídku Menu stiskem tlačítka Start Stop.