Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Essential Uživatelská příručka -

Získání správných údajů

Postup zajištění správných údajů z kompasu v režimu KOMPAS: Kompas

  • po výzvě proveďte správnou kalibraci kompasu (viz Kalibrování kompasu)
  • nastavte správnou hodnotu deklinace
  • držte přístroj vodorovně
  • držte jej dál od kovových předmětů (například šperků) a magnetických polí (například elektrická vedení)

Kalibrování kompasu

Při prvním používání a po výměně baterie je potřeba přístroj pečlivě zkalibrovat. Přístroj k tomu vyzve vždy, když je potřeba.

Postup kalibrování kompasu:

  1. Držte přístroj v rovině a nenaklápějte jej do žádného směru.
  2. Pomalu přístrojem otáčejte ve směru hodinových ručiček (rychlostí jednu otáčku za přibližně 15 sekund), dokud se neaktivuje kompas.
POZNÁMKA:

Pokud v kompasu zpozorujete odchylky, můžete jej znovu zkalibrovat. V režimu kompasu držte přístroj v rovině a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček 5 až 10krát.

TIP:

Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti, kalibrujte kompas před každým použitím.

Getting right readings

Nastavení hodnoty deklinace

Papírové mapy jsou orientovány na zemský severní pól. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól - oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Setting declination value

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (pro USA například na stránkách centra National Geophysical Data Center).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

  1. V nabídce Menu zvolte položku Compass.
  2. Deklinaci můžete vypnout, zvolit W (západní), nebo E (východní).
  3. Hodnotu deklinace nastavte tlačítky + a - Light.

Table of Content