Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

Čas

Hodinky Product Name můžete použít ke sledování tří různých časů: místního času, domovského času a světového času.

Místní čas je čas ve vašem aktuálním umístění. Viz Místní čas.

Domovský čas je čas ve vašem primárním bydlišti, které můžete nadefinovat v nastavení domovského umístění. Viz Domovský čas.

Světový čas je čas v místě, které si sami vyberete, například ve druhé kanceláři nebo ve vašem oblíbeném místě pro dovolenou. Viz Světový čas.

Místní čas

Místní nebo hlavní čas je čas v lokalitě, v níž se aktuálně nacházíte. Automaticky se nastavuje a průběžně aktualizuje za podmínky, že je zapnutý čas GPS a letní čas. I když nastavíte místní čas manuálně, bude se automaticky aktualizovat, pokud nevypnete čas GPS (viz Čas GPS).

Místní čas můžete upravit manuálně v menu možností: ČAS A DATUM » Čas a Datum.

Domovský čas

Domovský čas je druhý, volitelný čas, který můžete měřit, když nastavíte své domovské umístění (viz Domovské umístění). Domovský čas je aktualizován podle času GPS a nastavení letního času.

Domovský čas se zobrazuje na displeji časové osy, když se liší od vašeho hlavního času, například během cestování. Chcete-li měnit zobrazení a vidět svůj domovský čas, stiskněte spodní tlačítko.

home time view

Světový čas

Světový čas představuje volitelné nastavení času, které můžete použít například pro měření času v druhé kanceláři v zahraničí. Je možné nastavit jakékoli větší město na světě.

Postup nastavení světového času:

  1. Otevřete menu možností dlouhým stiskem prostředního tlačítka.
  2. Stiskem spodního tlačítka přejděte na položku ČAS A DATUM, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  3. Stiskem spodního tlačítka přejděte na položku Světový čas, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  4. Pomocí tlačítka 7R nastavte u položky Světový čas hodnotu Zap..
  5. Levým tlačítkem procházejte seznam kontinentů, vybraný Světadíl potvrďte prostředním tlačítkem.
  6. Opakujte postup i při výběru položky Země a poté Město.

world time view

Zobrazení času

Pro zobrazení doplňkových informací slouží zobrazení ve spodní části základního časového displeje. Zobrazeními můžete procházet stiskem spodního tlačítka. Výchozí zobrazení jsou: baterie, nadmořská výška, východ/západ slunce, krokoměr, sekundy a datum.

time views

Většina z těchto zobrazení je volitelná. V případě potřeby je možné je vypnout v menu možností: OBECNÉ » Zobrazení.

Východ/západ slunce

Čas východu a západu slunce vychází z aktuálního umístění. K dispozici je jako zobrazení na displeji s časovou osou a je možné je v menu možností zapínat/vypínat: OBECNÉ » Zobrazení.

Datum

Datum na displeji s časovou osou vychází z vašeho aktuálního umístění. Toto zobrazení můžete zapínat/vypínat: OBECNÉ » Zobrazení.

Je-li zapnutý čas GPS, datum se aktualizuje automaticky. Datum můžete změnit manuálně v menu možností: ČAS A DATUM » Čas a Datum.

Čas GPS

Čas GPS je možné použít k aktualizaci času. Když při cestování přejdete do nového časového pásma, hodinky automaticky provedou úpravu vašeho času.

Čas GPS je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete jej vypnout v menu možností: ČAS A DATUM » Čas a Datum.

Nastavení letního času

Pokud používáte čas GPS (viz Čas GPS), můžete automaticky čas upravit na letní čas. Nastavení letního času má tři varianty:

  • Automaticky – automatické nastavení letního času podle GPS
  • Zimní čas – vždy zimní čas (bez letního času)
  • Letní čas – vždy letní čas

Nastavení letního času můžete provést v položce ČAS A DATUM » Čas a Datum. Tato položka nastavení je viditelná pouze tehdy, je-li zapnutý čas GPS.

Table of Content