Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Kailash Uživatelská příručka - 2.0

  • Odpočítávací měřič

Odpočítávací měřič

Odpočítávací měřič můžete spustit v menu možností: ČAS A DATUM » Odpočítávání. Když nastavíte čas, který se má odpočítávat, hodinky zobrazí nastavený čas a lištu odpočítávání.

countdown view

Postup aktivace odpočítávacího měřiče:

  1. Otevřete menu možností přidržením prostředního tlačítka.
  2. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete ČAS A DATUM.
  3. Přejděte na položku Odpočítávání a stiskněte prostřední tlačítko.
  4. Nastavte hodiny a minuty a nastavení potvrďte.
  5. Pro ukončení nastavení přidržte prostřední tlačítko.

Měřič se spouští a zastavuje stisknutím tlačítka 7R. Když je měřič v chodu, můžete přeskočit na další minutu (vynulovat sekundy) stisknutím spodního tlačítka.

Resetovat můžete měřič přidržením tlačítka 7R.

Když již měřič nebudete potřebovat, můžete se vrátit na základní časový displej stisknutím spodního tlačítka.

Table of Content